ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၇၀ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားအျဖစ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံရံုးတြင္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပရာတြင္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပြဲမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပပဲြမ်ား၊ အႏုသုခုမ ႐ိုးရာ ကပြဲမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂ ရက္တာ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ၾကီး Mr. Siri C R Chaudhry ဦးေဆာင္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ အစိုးရဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံစက္မႈအဖြဲ႔အစည္း၊ အိႏၵိယေဖာင္ေဒးရွင္း မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႔အစည္းမွ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာျပည္ေထာင္စုဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး Mr. Ananth Kumar အား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းျဖင့္ ၂ မိနစ္ ၿငိမ္သက္အေလးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ၾကီး ဦးမိုးေက်ာ္ေအာင္မွ  “အိႏၵိယျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုပိုမိုသိရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျပပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ အထူးသျဖင့္  ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အစရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဒီပြဲကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္လာေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ၾကီး Mr. Siri C R Chaudhry မွ “ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယဟာ ဆိုရင္ ရွည္လ်ားလွတဲ့ သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ စီပြားေရးအရ သာမက ႏုိင္ငံေရးအရပါ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ေရးရာအရ အရွိန္ျမွင့္ဖုိ႔လိုပါၿပီ။ ဒီေန႔ အခမ္းအနား ဟာဆုိရင္ျဖင့္  ေနာက္ႏွစ္ အေစာဆံုးပိုင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အစည္းအေဝးႀကီးရဲ႕ အစပ်ိဳး အျဖစ္သာမက ေနာက္လ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မယ့္ အခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပမယ့္ အိႏၵိယစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ ကမၻာမွ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာျပပြဲမ်ား (ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား)၊ ျမန္မာ့လက္မႈပညာပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားျပသထားသည့္အျပင္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနမွ တင္ဆက္ေသာ    ျမန္မာ့ရိုးရာအကမ်ား၊ သီခ်င္းႀကီးမ်ား အစရွိေသာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

သံအမတ္ၾကီး ဦးမိုးေက်ာ္ေအာင္မွ ဆက္လက္၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးက အဖက္ဖက္ကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနဘက္ကို ဦးတည္ေနတာကို သိရွိရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးကလည္း သံတမန္အဆက္အသြယ္ အျမဲမျပတ္ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္မႈေတြကို ရရွိလ်က္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကလည္း အဆက္မျပတ္တိုးတက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ ၁၆၀၀ ကီလိုမီတာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ထိစပ္ေနရံုသာမက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔လည္း ပင္လယ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုရင္းႏွီးေစရံုသာမက ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံလံုး အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ လက္တြဲေဖာ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖဲြ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ကာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားျမင့္တင္လာေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ရင္းႏွီးလာေစရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တိုးတက္လာေစေရး စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ နယ္စပ္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး တြန္းအားမ်ားျဖစ္လာေစျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္ရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ယခုအခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေနာင္လာမည့္အနာဂတ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝကာ ပူးေပါင္းလက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။