စာဖတ္သူတို႔ အႀကိဳက္ဆံုး ဇာတ္ဝင္ေတးက ဘယ္ဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးျဖစ္မလဲရွင့္။ ဇာတ္ဝင္ေတးဆိုတာကေတာ့ ဇာာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ကို ပိုၿပီး ခိုင္မာေအာင္၊ ၾကည္ႏူးေအာင္၊ (သို႔) ဝမ္းနည္းေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ အရာတစ္ခုပါပဲ။

အခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယား Drama ဇာတ္လမ္းတြဲေတြထဲက လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဇာတ္ဝင္ေတးေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားတာေတြပါ။ အခုဆို ၾကည့္ရႈ႕သူေတြ ဒီထက္မ်ားေနပါၿပီ။

၁၀။ Loco နဲ႔ Punch တို႔သီဆိုထားတဲ့ Say Yes

Moon Lovers- Scarlat Heart Ryeo ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ Mad Clown နဲ႔ Kim Na Young တို႔သီဆိုထားတဲ့ Once Again

Descendants of the Sun ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၈။ Ailee သီဆိုထားတဲ့ I will go to you like the first snow

Goblin ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ Chen, Baekhyun နဲ႔ Xiumin တို႔သီဆိုထားတဲ့ For You

Moon Lovers- Scarlat Heart Ryeo ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ Gummy သီဆိုထားတဲ့ You are My Everything

Descendants of the Sun ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ K.Will သီဆိုထားတဲ့ Talk Love

Descendants of the Sun ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ Davichi သီဆိုထားတဲ့ This Love

Descendants of the Sun ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Crush သီဆိုထားတဲ့ Beautiful

Goblin ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ Chen နဲ႔ Punch တို႔သီဆိုထားတဲ့ Everytime

Descendants of the Sun ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Chanyeol နဲ႔ Punch တို႔သီဆိုထားတဲ့ Stay With Me

Goblin ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ဇာတ္ဝင္ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဇာတ္ဝင္ေတးသီခ်င္းေတြကလည္း စာဖတ္သူတို႔အႀကိဳက္နဲ ႔ထပ္တူက်မယ့္ ဇာတ္ဝင္ေတးေတြျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္ေနာ္။