အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ရိုးရွင္းၿပီး ဘယ္လိုမ်က္ႏွာပံုစံမ်ိဳးနဲ႔မဆိုလိုက္ဖက္တဲ့ Bob ဆံပင္ေကေလးကို မိန္းကေလးတိုင္း ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။

ဒီတခါမွာလည္း မိန္းကေလးတိုင္း ႏွစ္သက္သေဘာက်မယ့္ Bob ဆံပင္ပံုစံေလးေတြကိုမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။

Rose Byrne ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Frankie Sandford ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Scarlett Johansson ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Katie Holmes ရဲ႕ Classic Bob ဆံပင္ပံုစံ

Rihanna ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Kylie Jenner ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Taylor Swift ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Heidi Klum ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Selena Gomez ရဲ႕ Bob ဆံပင္ပံုစံ

Source: www.stylecraze.com