Coca-Cola ၏ လန္းဆန္းေစမည့္ Sparkling အခ်ိဳရည္ Max Power မွေနၿပီး Pullman ဟိုတယ္၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ“သင့္ဘ၀ကုိအလွဆင္ပါ” ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ က႑စံုတြင္ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လူငယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ Youth Talk Myanmar 2018 ကုိ အဓိက ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနနဲ႕ ကုိယ္ပိုင္အိပ္မက္မ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းမွာ တိုုင္းျပည္၏အနာဂတ္ကို ပံုုေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ရည္ရြယ္၍ Youth Talk Myanmar 2018 ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Max Power ဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ “မဆုတ္နစ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ပါဝါ သင့္ဆီမွာ” ဆိုသည့္ အမွတ္တံဆိပ္၏ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း လူငယ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးေနလ်က္ရွိေနၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ယေန႔အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ Max Power က အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ မတူညီသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသူ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆရာဝန္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ထင္ရွားသည့္ ရုုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ကိုုထူးပိုင္ေဇာ္ဦး၊ အြန္လိုင္းပညာေရးအား အစပ်ိဳးသူ မလွလွ၀င္း၊ လူမႈကြန္ရက္တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး အသိပညာမွ်ေဝေပးသူ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Coaching အေလ့အထကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုႏိုင္၀င္းေအာင္တို႔က လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုမည္ကဲ့သို႔ အရယူႏိုင္မည္ကိုေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အသီးသီး မွ်ေဝေပးခဲ့ႀကပါတယ္။

“Youth Talk Myanmar 2018 အခမ္းအနားမွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘ၀ပန္းတိုင္ကုိ ဘယ္လို ေလွ်ာက္လွမ္းရမလဲဆိုတာနဲ႔ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကိုဘယ္လို အားထုတ္ၿပီး ေက်ာ္လႊားရမလဲဆိုတာကုိ သူတုိ႕ေတြရဲ႕ စံျပလူငယ္ေတြက စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ေဝမွ်ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက လူငယ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနတာေၾကာင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ေတြကိုု ကူညီေပးတာကအလြန္အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ မဆုတ္နစ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပါဝါကို ျမွင့္တင္ေပးတဲ့ အခမ္းအနားမွာ Max Power အေနနဲ႔ အခုလို ပါဝင္ကူညီခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီေန႔တက္ေရာက္လာၾကတဲ့သူေတြအားလံုး ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီးစိတ္ဓာတ္ပိုႀကံ႕ခိုင္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟု Coca-Cola Myanmar ၏ Marketing Directorျဖစ္သူ Akira Nopakunkajorn မွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Max Power အေနျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တိုု႔၏ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အရယူလိုုသည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Max Power အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ gas လုံးဝမပါသည့္အခ်ိဳရည္ Max Power+ သည္ တစ္ေန႕တာလံုုး လန္းဆန္းတက္ၾကြေစရန္ ကူညီေပးရံုုသာမက ဗီတာမင္ B3 ႏွင့္B6 ၾကြယ္ဝစြာပါ၀င္လ်က္ရွိပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခ်ိန္တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမႈ၊ ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈႏွင့္ ပါဝါတို႔ကို လိုအပ္ခ်ိန္တိုင္းအတြက္ Max Power ဟာ သင့္ လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ အဆင္သင့္ပါပဲ။

Youth Talk Myanmar 2018 အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက “Youth Talk Myanmar 2018” ၏ Facebook Event ကို https://www.facebook.com/youthtalkmyanmar/ မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။