ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုး ႏွင့္ သက္တမ္းအၾကာရွည္ဆံုး Integrated Marketing agency (ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားကို မီဒီယာလမ္းေၾကာင္း မ်ဳိးစံုအသံုးျပဳ၍ အဖက္ဖက္မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ ေအဂ်င္စီ) ျဖစ္သည့္ Mango Group သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာသစ္သို ့ရံုခန္္းေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး အဆိုပါ႐ံုးခ်ဳပ္သစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ဌာနခြဲ ၆ ခု အား တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေနရာခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေစ်းကြက္တြင္ ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ Mango Group သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိၿပီး ပညာ႐ွင္ဆန္ေသာ ထိေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ားစြာကိုလည္း ေပးစြမ္းလ်က္ ႐ွိပါတယ္။

ရံုးခ်ဳပ္အသစ္သည္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္အျပင္ Mango Group ၏ ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ အသစ္ထပ္မံ ခန္႔အပ္သြားရန္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ အဆင္ေျပစြာ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကီးထြားလာေသာ Mango Group အား ေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပ့ံေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆန္းသစ္သည့္ campaign နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ခ်ျပလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည့္အျပင္ အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းသင့္တင္စြာျဖင့္ ေပးအပ္သြားႏိုင္မွာပါ။

“ကြ်န္မတို ့ Mango Group က လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီ (FMCG)၊ ဆက္သြယ္ေရး (telecommunications)၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း (Mobile) ၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း (Airlines)၊ ေဆးဝါး (Pharmaceuticals)၊ အေဖ်ာ္ယမကာ (Beverages) နဲ႔ တျခားက႑က လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြအားလံုးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အသီးသီးကို ေပးစြမ္းလ်က္႐ွိပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈအျပည့္႐ွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအားလံုးဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ လူအမ်ားသိ႐ွိႏွစ္ၿခိဳက္ လာေစႏိုင္မယ့္ campaign ေတြကို စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူလူထုကို ျပန္လည္ အက်ဳိးမ်ားေစမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကိုပါ ခ်မွတ္ေပးသြားႏိုင္ေအာင္ ေသခ်ာစီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ေဒသတြင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္းက အမူအက်င့္၊ အေလ့အထေတြကို ေလ့လာသိရွိမႈေတြနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕အက်င့္ဓေလ့ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ အဓိကထားၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အႀကံေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာ ဌာန ၆ ခု လံုးဟာ တစ္ေနရာထဲမွာအတူရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာလည္း ျမန္မာေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုးခြန္အား၊ အင္အားေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထည့္သြင္းေပးသြားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု Mango Advertising ၏ Managing Director ျဖစ္ရံုသာမက Mango Group ၏ Founder တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Mango Group အား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚ ေအးႏွင္းေဆြ (Rose) နွင့္ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္းတို႔က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႐ိုး႐ွင္းေသးငယ္ေသာ္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားနည္းတူ Mango Group ၏ ခရီးအစမွာလည္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဌာနခြဲ ၆ ခု အထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ကာ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး campaign မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ Mango Marketing၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမႈမ်ားကို အသင့္ေတာ္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ Mango Media၊ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး လူထုၾကားထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကို ဖန္းတီးပံုေဖာ္ေပးေနသည့္ Mangosteen PR၊ Mango အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးသာမက လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ ပလက္ေဖာင္းမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳ၍ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပည့္ဝေသာ 360-degree ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေပးစြမ္းေနသည့္ Wave Digital တို႔အျပင္ integrated marketing လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးႏိုင္သည့္ M eXtra ႏွင့္ Passion Points တို႔ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ၇ ဦးျဖင့္စတင္ခဲ့သည္ ကုမၸဏီသည္ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ billing အမ်ားဆံုး ႏွင့္ လူအင္အားအမ်ားဆံုးေသာ ထိပ္တန္းေအဂ်င္စီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက႑က အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးထြားလာၿပီးေတာ့ ေရွ႕အနာဂတ္မွာလည္း ဒီထက္ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း Integrated Marketing Agency တစ္ခုအေနနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈ နဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြအတြက္ ႀကိဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားသလို ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအရည္အခ်င္းအတိုင္း စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔သင္ၾကားေလ့လာမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ပိုမိုထိေရာက္ခိုင္မာၿပီး ျမန္ဆန္တဲ႔ကုမၸဏီတစ္ခု အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားဖို႔ရွိၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ Integrated Marketing Agency အျဖစ္နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႔ အားလံုးအတူတကြ ရံုးခ်ဳပ္အသစ္မွာ ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mango Group ၏ CEO ႏွင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာက႑ အေတြ႔အႀကံဳၾကြယ္ဝသူ ေဒၚ ေအးႏွင္းေဆြ (Rose) က ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။

အမွတ္ ၅၂၀၊ တတိယအထပ္၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ Mango Group သည္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ 360-degree အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္ေပးၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Mango Group အေၾကာင္း

Mango Group သည္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရး ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားကို မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစံုအသံုးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Mango Group တြင္ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၆ ခု (Mango Marketing၊ Mango Media၊ Mangosteen PR၊ Wave Digital၊ Passion Point ႏွင့္ MeXtra) တို႔ရွိၿပီး ေပါင္းစည္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တက္ကြ်မ္းမႈမ်ားေပါင္းစည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ေပးစြမ္းလိုသည့္ Mango Group သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္လည္း ရည္သန္ၿပီး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အနာဂတ္တြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။