ယေန႔ေခတ္ ကေလးလူငယ္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေက်ာင္းစာေတြမွာ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ ေလွ်ာ႔က်လာတယ္လို႔ သုေတသနစာတမ္းေတြက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းစာအေပၚမွာ အေလးထားတာေတြဟာ သူငယ္တန္းကစလုိ႔ အထက္တန္းအထိ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမထြက္ခင္အထိ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၾကပါတယ္။

Freepik.com

ဒါဟာ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ သင္သာ အစ္ကုိအစ္မ ေနရာမွာ၊ မိဘေနရာမွာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေနရာမွာဆုိရင္ ဒီျပႆနာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းအေျဖရွာၾကမလဲ။ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ကေလးေတြကုိ ဘဝတြက္တာကြ်မ္းက်င္မႈပညာေရးနဲ႔၊ အက်င့္စာရိတၱပညာေရးကုိ သင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေတြဟာ သင္ယူမႈေတြမွာ စိတ္အားထက္သန္ၾကတဲ့အေၾကာင္းေျပာၾကပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း ကေလးေတြ ပညာေရးမွာ စိတ္ဝင္စားလာမယ့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ေတြပါ။

၁။ ကေလးေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး အနီးကပ္ ကူညီပံ့ပုိးေပးပါ။

Story Telling

သင္ ဘယ္ေလာက္အထိ အသိဗဟုသုတေတြ ၾကြယ္ဝေနတဲ႔အေပၚမွာ ကေလးေတြက ဂရုစုိက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က သင္ေျပာျပမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ ပုံျပင္ေတြကုိ စိတ္ဝင္စားစြာ နားေထာင္လုိၾကပါတယ္။ သူတုိ႕နဲ႕အတူ ကစားေစလုိၾကပါတယ္။ သင့္အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ကုန္လြန္ေစျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႕ေလးေတြကုိ စာအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေအာင္ ကူညီေပးလုိ႔ ရပါတယ္။

၂။ ကေလးေတြကုိ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္တတ္လာေအာင္ ကူညီေပးပါ။

Dream to become more

ပညာေရးဟာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ ကေလးေတြ သိၾကမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ရွိလာၿပီဆုိရင္ ပညာေရးဟာ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တာေတြအတြက္ ပထမဆုံးေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းဆုိတာ သိလာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သင္က သူတုိ႔ေတြအတြက္ လစဥ္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ႏွစ္အလုိက္ရည္မွန္းခ်က္ကေလးေတြကစၿပီး ဘဝရည္မွန္းခ်က္အထိပါ ခ်မွတ္တတ္လာေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

၃။ ကေလးေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ သူတို႔ အားကုိးတတ္ေအာင္ ယူၾကည္မႈရွိေအာင္ ကူညီေပးပါ။

self confidence

ဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔က ကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ စာအုပ္ေတြကုိ ေရြးဖတ္ႏုိင္တာမ်ိဳး၊ ေတြးေခၚစဥ္းစာမႈကုိ အႀကိဳးျပဳေစတဲ့ ကစားနည္းေတြကုိ ကုိယ္ပုိင္ကစားေနေစတာမ်ိဳးက သူတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈစြမ္းအားနဲ႔ မိမိကိုယ္ကုိ အားကုိးမႈကုိ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

၄။ သင္ယူထားတာကုိ ျပန္အသုံးခ်တတ္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။

Knowledge applying

ဒီအခ်က္က အနည္းငယ္ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခဲ႔ရတဲ့ အသိဗဟုသုတကုိ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ျပန္အသုံးခ်တတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း သင္ၾကားခဲ့ရရင္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ထိေရာက္တဲ့ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိေျပာဆုိရတယ္ဆုိတာကုိ လက္ေတြ႕အသုံးခ်တက္ေအာင္ သင္က ကူညီေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ကုိယ္သင္ယူခဲ့တာကုိ အျခားသူကုိ ျပန္သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳး၊ လူႀကီးေတြကုိ ဘယ္လုိ ေလးစားရမယ္၊ ကုိယ့္ထက္ငယ္တဲ႔သူကုိ ဘယ္လုိ ကူညီရမယ္ စတာေတြကအစ ကေလးေတြ သိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါေတြဟာ သိၿပီးသားအသိေတြကုိ အသုံးခ်ႏုိင္မယ့္ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ပါ။ တကယ္ေတာ့ သင္ယူမႈဟာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္အရာပါလား၊ သင္ထားသိထားတဲ့ အရာေတြကုိလည္း အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလားဆုိတဲ့ အသိကုိ ကေလးတုိ႔ သိလာေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔က အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။