မဂၤလာပါေနာ္။ မိတ္ကပ္လိမ္းရာမွာ ႏႈတ္ခမ္းပံုေဖာ္တာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကလည္း ႏႈတ္ခမ္းပံုေဖာ္တာမ်ိဳးကိုပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေလ့ရွိပါတယ္။

သင့္ႏွာေခါင္းကို ေသးေသးသြယ္သြယ္ေလးထင္ရေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကိုမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ႏွာေခါင္းပံုေဖာ္မယ္

၂။ ႏွာေခါင္းမွာေဖာင္ေဒးရွင္းထက္ ပိုၿပီး ညိဳတဲ့ အရာင္ကို အခုလိုမ်ိဳးျခယ္သပါ။

၃။ ႏႈတ္ခမ္းကို ပိုၿပီးထင္သာေအာင္  ျခယ္သပါ။

၄။ ႏွာေခါင္းရဲ႕ အလယ္ရိုးမွာ Highlighter သံုးေပးပါ။

၅။ မ်က္မွန္မတပ္ဘဲ မ်က္ကပ္မွန္ေျပာင္းတပ္ၾကည့္ပါ။