အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ အေရာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ဆန္းဆန္း အနက္ေရာင္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွရိုးမသြားတဲ့အေရာင္ပါ။

ဘယ္လိုအသားအေရာင္ ဘယ္လိုခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားနဲ႔ မဆုိ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အေရာင္ေလးပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အနက္ေရာင္ဟာ စာဖတ္သူတို႔အႀကိဳက္ဆံုး အေရာင္ထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ေနာ္။

အားလံုးရဲ႕ အႀကိဳက္နဲ႔ ထပ္တူက်ေစမယ့္ အနက္ေရာင္ဝတ္စံုဖက္ရွင္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

တီရွပ္ပံု အနက္ေရာင္ Dress ဒီဇိုင္းေတြ ၊ စြပ္ၾကယ္ပံု Dress ဒီဇိုင္းေတြ ၊ ဇာပံု Dress ဒီဇိုင္းေတြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ Dress ဒီဇိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါဝင္ပါတယ္။

အားလံုးရဲ႕အႀကိဳက္နဲ႔ ထပ္တူက်မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

Source: www.belletag.com