ဆံပင္ဆိုးတာ ေခတ္စားေနတာဆိုေတာ့ လူတိုင္း ဆံပင္အေရာင္ဆိုးခ်င္ၾကပါတယ္။ အာရွအမ်ိဳးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဆံသားအေရာင္က အနက္ေရာင္ပါ။ အနက္ေရာင္ဆိုေတာ့ ဆံပင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုးၾကေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဆံပင္အေရာင္မဆိုးဘဲ သင့္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ ဆံပင္အမည္းေရာင္နဲ႔လည္း သင္ကလွေနၿပီးသားပါ။ အခုလို လွေနတယ္ဆိုတဲ့အၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယာ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က သက္ေသျပေနပါၿပီေနာ္။

၁။ Yoona

၂။ Suzy

၃။ Lim Soo Hyang

၄။ Song Ji Hyo

၅။ Sulli

၆။ Han Hyo Joo

၇။ Park Min Young

၈။ Lim Soo Jung

၉။ Jun Ji Hyun

၁၀။ IU (သို႔) Lee Ji Eun