သိေစခ်င္တယ္။ မိန္းကေလးေတြက Body Structure လန္းၿပီး၊ စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကိုမွ သေဘာက်တတ္တယ္လို႔ ထင္ေနရင္ မွားသြားမွာေပါ့။ တကယ္တမ္း အမ်ိဳးသမီးေတြ သေဘာက်တဲ့သူ ဆိုတာ ဒီလိုမ်ိဳး အမ်ိဳးသားေတြပါ။

၁။ ဇြဲေကာင္းတဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔အေပၚ ဇြဲရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကမ္းလွမ္းတာကို လက္ခံလာတဲ့ထိ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။

၂။ သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ကို လႈပ္ေဆာ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ အားေပးတဲ့သူ သူတို႔ ႀကိဳးစားခ်င္လာေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။

၃။ ဟာသဥာဏ္ရွိတဲ့သူေတြ

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဟာသဥာဏ္ရွိၿပီး သူတို႔ကို ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္ေပးတတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို သေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။ ခဏခဏဆိုသလို ဟာသလုပ္တတ္လို႔လည္း သူတို႔ေတြကို အသက္ရွည္ေစတဲ့သူေတြပါပဲ။

၄။ ဂရုစိုက္တတ္တဲ့သူ

တျခားသူ ေျပာစကားကို အေလးအနက္ နားေထာင္တတ္တဲ့သူနဲ႔ ဂရုစိုက္တတ္တဲ့သူေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြက သေဘာက်ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမ ဘာလိုခ်င္တယ္ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို ေမးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

၅။ အေကာင္းဖက္က ေတြးတတ္တဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြ တကယ္သေဘာက်တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဆိုတာ အေကာင္းဖက္က ေတြးတတ္ၿပီး ရင့္က်က္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၆။ အလိုလိုက္တတ္တဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ အရာေတြကို အလိုလိုက္ၿပီး သူတို႔ကို အၿမဲ အလိုလိုက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို သေဘာက်ေနတတ္ပါတယ္။

၇။ ရိုးသားမႈ ရွိတဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြက ရိုးသားမႈ ရွိတဲ့သူေတြကို ပိုၿပီး သေဘာက်တတ္ၾကတယ္ဆိုတာလည္း မေမ့သင့္ပါဘူး။ ခ်စ္သူကိုုခဏခဏ လိမ္ေျပာတတ္တဲ့သူ မရိုးသားတဲ့သူေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြ သေဘာမက်ၾကပါဘူး။

၈။ ေလးစားမႈရွိတဲ့သူ

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အားႏြဲ႔တယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့သူေတြထက္ သူတို႔ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကို ပိုၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။