ညဖက္မွာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲေနလား။ အခုေျပာျပမယ့္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းက သင့္ကို အိပ္ေရး၀၀အိပ္ေစဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုုးကေတာ့ အိပ္ယာမ၀င္ခင္ နာရီ၀က္အလိုမွာ TV ေတြ ဖုန္းေတြ လံုး၀မၾကည့္ပါနဲ႔။ သီခ်င္းေအးေအးေလးဖြင့္ထားၿပီး အခုေျပာျပမယ့္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ၾကည့္ပါေနာ္။ အာရံုေၾကာေတြကို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျဖည္းျဖည္းေလး က်သြားေစလို႔ သင့္ကို အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစသလို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေရး၀ေစမွာအမွန္ပါပဲ။

၁။ အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ပက္လက္လွဲေနၿပီ ဒူးေကြးထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးကို ဘယ္ဖက္ေကြးလိုက္ပါ။ အဲဒီေနာ္ ဘယ္ဖက္လက္နဲ႔ ညာဖက္ေပါင္ကို ထိန္းထားၿပီး ညာဖက္လက္ကို ေဘးဖက္ခ်ထားပါ။ မ်က္ႏွာကို ညာဖက္လွည့္ပါ။ အဲဒီအတိုင္းေနၿပီး အသက္မွန္မွန္ရွဴပါ။ ၿပီးရင္ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။

၂။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲေနပါ။ ေက်ာေနာက္မွာ ေခါင္းအံုးခံထားပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို အခုပံုမွာျပထားသလို ေကြးထားပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးခ်ထားပါ။ စိတ္ေတြကိုေရာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကိုပါ Relax လုပ္ထားပါ။ ၿပီးရင္ အသက္ကို မွန္မွန္ေလးရွဴပါ။

ညအိပ္မေပ်ာ္သူေတြလုပ္ေပးသင့္တဲ့ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း (၆) မ်ိဳး

၃။ အရင္ဆံုး လဲွေနလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ခါးေအာက္မွာ ေခါင္းအံုးအေပ်ာ့တစ္လံုးခုထားပါ။ ၿပီးရင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးခ်ထားၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာေနပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို နံရံေပၚတင္လိုက္ၿပီး အသက္ကို ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္ရွဴပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ေမွာက္လ်က္အေနအထားေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေျခဖ၀ါးကို ဆန္႔ထားၿပီး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ ထိေအာင္ထားပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ပစ္ၿပီး ေခါင္းကို နည္းနည္းၾကြပါ။ အဲဒီအတိုင္းေနႏိုင္သေလာက္ေနေပးပါ။

ညအိပ္မေပ်ာ္သူေတြလုပ္ေပးသင့္တဲ့ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း (၆) မ်ိဳး

၅။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ကားႏိုင္သေလာက္ကားထားပါ။ ေခါင္းအံုးကို အေရွ႕မွာခ်ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းအံုးေအာက္ထည့္ထားပါ။ ၿပီးရင္ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေခါင္းအံုးကိုအပ္ထားလိုက္ပါ။ အဲဒီအတိုင္း ေနႏိုင္သေလာက္ေနပါ။

၆။ အရင္ဆံုး ေက်ာလဲွေနပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ကိုေရာ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုပါ ေဖ်ာ့ထားပါ။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို သက္ေသာင့္သက္သာေနၿပီး အသကကို မွန္မွန္ရွဴေပးပါ။ ေခါင္းအံုးကို လည္ပင္းကေန ေက်ာထိ ေဒါင္လိုက္ခုထားေပးပါ။