မဂၤလာေနာ္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလက္ထပ္ၿပီး ဘ၀တစ္ခုထူေထာင္ၾကၿပီဆိုရင္ မိသားစုဆိုတဲ့ ဘ၀ေလး ပိုမိုသာယာစိုေျပဖို႔ ရင္ေသြးဆိုတာ ဘုရားကေပးတဲ့ အပိုဆုတစ္ခုပါပဲ။ ကေလးယူဖို႔ေတြးထားၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကေလးယူဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ သိရွိႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ကေလးယူဖို႔အတြက္ ရင့္က်က္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရွိရမယ္။

၂။ ကေလးဆိုတာ သင့္မိသားစုျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေမြးဖြားလာတာမဟုတ္ပါဘူး။

သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္က ေလးယူဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီလား

၃။ ကေလးဆိုတာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။

၄။ သင့္ရဲ႕ စြမ္းအင္းေတြကို လက္ေတြ႔က်က် အသံုးခ်ဖို႔ေတြးပါ။

၅။ တျခားသူတစ္ေယာက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြအတိုင္း လိုက္ေျပာင္းလဲဖို႔မလိုပါဘူး။

၆။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုမဟုတ္သလို စိတ္ညစ္စရာမဟုတ္ပါဘူး။

၇။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေသခ်ာလုပ္ပါ။

၈။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါေစ။

၉။ ကေလးယူတယ္ဆိုတာ တစ္ခုခု ျပန္လိုခ်င္တာမ်ိဳး မျဖစ္ရပါဘူး။