အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ကုတ္အက်ႌေတြက သင့္ကို စမတ္က်ေစၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိေစပါတယ္။ အဲဒီလိုအေပၚဝတ္ ကုတ္အက်ႌစတိုင္လ္က ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက နာမည္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအထိ ဝတ္ဆင္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ကုတ္အက်ႌကို ဂ်င္းေဘာင္ဘီနဲ႔ပဲ ဝတ္ဝတ္ ၊ Dress ေလးေတြနဲ႔ပဲဝတ္ဝတ္၊ ဂါဝန္ စကတ္ေတြနဲ႔ပဲဝတ္ဝတ္ သင့္ကို စမတ္က်ေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ဝတ္မယ္

Suit လိုပံုစံမ်ိဳးဝတ္မယ္

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေဘာင္းဘီေလးနဲ႔ဝတ္မယ္

အျပင္ကေန ၿခံဳၿပီးဝတ္မယ္

Dress ေလးနဲ႔ထပ္ဝတ္မယ္

စကတ္ေလးေတြနဲ႔ဝတ္မယ္

လူငယ္ဆန္ဆန္ဒီလိုဝတ္မယ္

အျပင္ကေန ခ်ည္ၿပီးဝတ္မယ္

Photo: www.pinterest.com