ယခင္အခ်ိန္မ်ားက အျဖဴေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ရသည့္ရက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ၀မ္းဆက္ဖက္ရွင္အေနျဖင့္ အျဖဴေရာင္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၀တ္ဆင္ႏိုင္ေနပါၿပီ။ သုိ႕ရာတြင္ အျဖဴေရာင္အ၀တ္အစားမ်ားသည္ အျခားအေရာင္အေသြးရွိ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အင္မတန္ဂရုတစိုက္ ေလွ်ာ္ဖြပ္သိမ္းဆည္းရပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕အထိအျဖဴေရာင္အ၀တ္အစားမ်ားကို မည္သုိ႕မည္ပံုေလွ်ာ္ဖြပ္ရသည္ကို မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ယခုေဖာ္ျပမည့္ အဆင့္ေလးဆင့္ကိုအသံုးျပဳၿပီး လြယ္ကူစြာေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အ၀တ္အစားမ်ားကိုခြဲထုတ္ပါ။

လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ အ၀တ္ေလွ်ာ္သည့္အခါ အ၀တ္အစားအကုန္လံုးကို စုၿပံဳၿပီးေပါင္းထည့္လုိက္ႏုိင္ေသာ္လည္း အျဖဴေရာင္အထည္မ်ားကို သီးသန္႕ခြဲထုတ္ၿပီး သန္႕စင္ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးျခင္းက တမူထူး၍ သန္႕ရွင္းေတာက္ေျပာင္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေရေႏြးအသံုးျပဳပါ။

အျဖဴေရာင္အ၀တ္အစားမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္းသည္ အေရာင္ကၽြတ္ျခင္း၊ အေရာင္ျပယ္ျခင္းတုိ႕ မျဖစ္ေပၚလာေစေသာေႀကာင့္ ေရပူေလ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ပိုမိုဖယ္ရွားႏုိင္ေလပဲျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ရာတြင္လည္း အညႊန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ဖတ္ထားျခင္းက မမွားပါဘူး။

၃။ အေရာင္တက္ေစေသာဆပ္ျပာမႈန္႕ကိုသံုးစြဲပါ။

ထုိဆပ္ျပာမႈန္႕မ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားပိုမိုပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ ညစ္ေပေနေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ကာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ၀င္းလက္ေတာက္ပလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သဘာ၀အတိုင္းအေျခာက္ခံပါ။

ေနပူထဲတြင္ ထုတ္လွန္းထားျခင္းသည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားမွ အ၀တ္အထည္မ်ားကို သဘာ၀အတိုင္း အေရာင္တက္ေစရံုသာမက ႏူးည့ံေသာအသားရွိသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကိုလည္း အညွင္သာဆံုးျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။