မဂၤလာပါေနာ္။ သုေတသနျပဳခ်က္အရ မ်က္မွန္တတ္တာဟာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ္နဲ႔မလိုက္ဖက္တဲ့ မ်က္မွန္ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိမ်က္ႏွာက်ပံုနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ မ်က္မွန္ပံုစံကို အခုပဲ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

စတုဂံပံု မ်က္ႏွာက်

မ်က္ႏွာ အက်ယ္ထက္ မ်က္ႏွာက ပိုၿပီးရွည္ေနတတ္တာမ်ိဳး ၊ နဖူး၊ ပါး နဲ ႔ေမးရိုးက တစ္တန္းတည္းနီးပါျဖစ္ေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးမ်က္ႏွာက်ပံုက ေဘာင္က်ယ္တဲ့ မ်က္မွန္ေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

အသည္းပံုမ်က္ႏွာက်

ေမးရိုးကခၽြန္ၿပီး ပါးျပင္နဲ႔ နဖူးက က်ယ္တဲ့ မ်က္ႏွာက်ပံုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဘာင္ေပ်ာက္ေနတဲ့ မ်က္မွန္နဲ႔ဆို ပိုလိုက္ပါတယ္။

ေလးေထာင့္က်တဲ့မ်က္ႏွာ

ေလးေထာင့္က်တဲ့ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ ဘဲဥပံု ဝုိင္းဝိုင္းရွည္ရွည္မ်က္မွန္ေတြနဲ႕ ေလးေထာင့္ဆန္ၿပီး ဝုိင္းတဲ့ မ်က္မွန္ေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

ဘဲဥပံု မ်က္ႏွာက်

ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာက်ေတြကေတာ့ ေအာက္က မ်က္မွန္ေဘာင္ထက္ အေပၚက မ်က္မွန္ေဘာင္ထူထူနဲ႔ လို္က္ဖက္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္း

မ်က္ႏွာက်ဝိုင္းသူေတြက ေလးေထာင့္ဆန္တဲ့ မ်က္မွန္ေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ပါတယ္။

စိန္ပံုစံမ်က္ႏွာက်

အခုပံုမွာျပထားသလို မ်က္မွန္ဝိုင္းဝိုင္းေလးေတြနဲ႔ လို္က္ဖက္ပါတယ္။