ေၾကာင္မ်က္လံုးေလးေတြကေန Aviator မ်က္ဝန္းေတြအထိ ေရြးခ်ယ္လို႔ရမယ့္နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုပါတာမို႔ ေသခ်ာေလးဖတ္ၾကည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေႏြရာသီထဲဝင္လို႔ သၾကၤန္ထဲေတာင္ေရာက္ေနၿပီမို႔ အသံုးဝင္ေလာက္မယ့္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္မယ္လို႔လည္း ထင္ပါတယ္။

၁။ ေလ့ေထာင့္္မ်က္ႏွာ

Source: Pinterest

Natalie Morales လိုေလးေထာင့္မ်က္ႏွာက်ရွိတဲ့သူေတြက ေၾကာင္မ်က္လံုးလိုမ်က္မွန္ေဘာင္မ်ိဳးနဲ႔လိုက္ဖက္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေဘးႏွစ္ဖက္မွာအစင္းတန္းေလးေတြပါတာမ်ိဳးက သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုပိုၿပီး Strong ျဖစ္တဲ့ပံုေပါက္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂။ မ်က္ႏွာဝိုင္းတဲ့သူ

Source: WomensOK.com

သင္က မိန္းကေလးျဖစ္ျဖစ္၊ ေယာက်ာ္ေလးျဖစ္ျဖစ္ Al Roker လိုမ်ိဳးမ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္းရွိေနရင္ေတာ့ ေထာင့္မွန္ (သို႔) ေထာင့္ခၽြန္ေတြပါရွိတဲ့ မ်က္မွန္ေဘာင္မ်ိဳးနဲ႔ လိုက္ဖက္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

၃။ အသည္းပံုမ်က္မွန္

Source: Pinterest

Dylan Dryer လိုအသည္းပံုမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္ေလးေတြကေတာ့ အေပၚဘက္ပါးဧရိယာတစ္ခုလံုးကိုဖံုးတာမ်ိဳးနဲ႔ မ်က္ခံုးဖံုးနဲ႔ မ်က္မွန္ေဘာင္မ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာင္လိုက္ဖက္ၾကပါတယ္။ ဒါက သင့္ရဲ႕ေမး႐ိုးက်ဥ္းတာနဲ႔ နဖူးက်ယ္တာကိုမသိသာေတာ့ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

၄။ ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာ

Source: The Cut

ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာက်သမားေတြကေတာ့ ဘယ္လိုမ်က္မွန္ေဘာင္မ်ိဳးနဲ႔မဆို လိုက္ဖက္ညီၾကပါတယ္။ ေလးေထာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဝိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳက္ရာတပ္စမ္းၾကည့္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

Featured image source: Glowsly