မည္သည့္၀တ္စံုတိုင္းကိုမဆို ပိုမိုႀကည့္ေကာင္းတဲ့အသြင္ရေအာင္ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးနဲ႕အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ Chokers မ်ားကို အသံုးျပဳေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လည္ပင္းကပ္ကပ္၀တ္ဆင္ရတဲ့ Chokers ေတြသည္ ရိုးရွင္းေသာဒီဇိုင္းမ်ားမွအစ အလြန္႕အလြန္အဆင္အယင္စံုလင္လွသည့္ ပံုစံဒီဇိုင္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ မည္သည့္ပြဲလမ္းသဘင္ကိုမဆို တက္ေရာက္လိုသည့္အခါ အခက္အခဲမရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မည္ကဲ့သုိ႕လုိက္ဖက္ညီစြာ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ရမလဲကို ေသခ်ာနားမလည္သူမ်ားလည္းရွိေသးတာေႀကာင့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေလးအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္တဲ့ဆိုဒ္ကို၀တ္ဆင္ပါ။

အကယ္၍သင္သည္ အတန္ငယ္လည္ပင္းတိုသူျဖစ္ပါက ပါးလႊာသည့္ Choker မ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုၿပီးႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အသြင္ကို ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႕က်င္ဖက္အေနျဖင့္ လည္ပင္းရွည္သူမ်ားသည္ ထူထဲသည့္ Choker မ်ားကို ၀တ္ဆင္ႏိုင္မွာပါ။

၂။ စတိုင္ကိုေသခ်ာေရြးပါ။

Chokers ဒီဇိုင္းမ်ားအစံုအလင္ရွိတာေႀကာင့္ မိမိႏွင့္မည္သည့္ဒီဇိုင္းက လုိက္ဖက္သင့္ေတာ္မႈရွိသလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစဥ္းစားေရြးခ်ယ္ၿပီး ၀တ္ဆင္ေစလုိပါတယ္။

၃။ အက်ႌရဲ႕လည္ပင္းပံုစံကို အၿမဲသတိထားပါ။

အကယ္၍သင္၀တ္ထားသည့္တီရွပ္တြင္ စတစ္ကာမ်ားပါ၀င္ေနပါက ပါးလႊာၿပီး ရိုးရွင္းေသာဒီဇိုင္းရွိသည့္ Choker ကုိ ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္သင့္သလုိ အနက္ေရာင္တီရွပ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ Choker က ၀တ္စံုရဲ႕အသြင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္အေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

မိမိ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အ၀တ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္တင့္လိုက္ဖက္သည့္ Choker ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းက လိုက္ဖက္ညီၿပီးလွပစြဲဖက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသြင္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား ဤ Choker ကိုမွ ၀တ္ဆင္လိုသည္ဆိုပါက အ၀တ္အစားကိုေသခ်ာေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္သြားပါၿပီ။