ကၽြန္မတို႔ ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနရင္း ေျပာင္းလဲပစ္လို႔မရတဲ့အရာႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ ႏုပ်ိဳျခင္းပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔လည္း တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အသက္ေတြႀကီးလာရမယ္။ အိုရမယ္။ နာရမယ္။ ေသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ကိုယ္အရမ္းႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ကိုယ္နဲ႔အတူ လိုက္ၿပီး အသက္ႀကီးလာၾကပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးေတြကို စုစည္းမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ Johnny Depp

၁၉၉၀၊ ၁၉၉၅၊၂၀၀၁၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၆

၂။ Meryl Streep

၁၉၆၈ ၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉၉၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၅

၃။ Tom Hanks

၁၉၈၂၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၅၊၂၀၀၇၊ ၂၀၁၆

၄။ Tilda Swinton

၁၉၈၅၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၆

၅။ Helen Mirren

၁၉၆၉၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၄၊ ၂၀၁၆

၆။ Jack Nicholson

၁၉၆၀၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၆၊ ၂၀၁၂

၇။ Goldie Hawn

၁၉၆၉၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁၅

၈။ John Travolta

၁၉၇၇၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၁၆

၉။ Julianne Moore

၁၉၈၅၊ ၁၉၉၅၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၆

၁၀။ Harrison Ford

၁၉၇၈၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၈၅၊၁၉၉၇၊ ၂၀၁၆

၁၁။ Keanu Reeves

၁၉၉၁၊ ၁၉၉၆၊၂၀၀၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၅