အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ အဆီခ်ရခက္ၿပီး အေက်ာမာတဲ့ အဆီေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ Jumping Jack န႔ဲ Burpee

အခုပံုမွာျပထားသလို ေျခေထာက္စုလိုက္၊ က်ဲလိုက္ ခုန္ေပးၿပီး ၅ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ၿပီးရင္ Burpee ၁ ခါ ခုန္ပါ။ ၈ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၂။ ေတာင္တက္သလိုေလ့က်င့္ခန္း

ဒီတခါမွာေတာ့ ေတာင္တက္သလိုမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ဒူးတစ္ဖက္ကို ရင္ဘတ္နားေရာက္ေအာင္ ခုန္ခုန္ၿပီးမေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄ ႀကိမ္ျပည့္ရင္ေတာ့ ၁၀ စကၠန္႔ေလာက္ဒီအတိုင္းေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ ၄ ႀကိမ္ထပ္လုပ္၊ အဲဒီလိုထပ္ေနပါ။ အားလံုး ၅ ႀကိမ္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

၃။ Plyo Step-yps

ခုန္အပုတစ္ခုကို အေရွ႕မွာခ်ၿပီး ေျခေထာက္တစ္ဖက္ခ်င္းဆီတင္လိုက္ပါ။ ေျပးသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ညာကို တစ္ႀကိမ္လို႔မွတ္ပါ။ ၈ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၄။ ဒုိက္ထိုးပါ

အေက်ာမာၿပီးခ်ရခက္တဲ့ ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အခုပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး ဒိုက္ထိုးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၈ ႀကိမ္လုပ္ပါ။

၅။ Squat Jump နဲ႔ Burbee ေလ့က်င့္ခန္းကို တြဲလုပ္မယ္

အခုပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး မတ္တပ္အရင္ရပ္လိုက္ပီး ခုန္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို အေရွ႕လွမ္းလိုက္ၿပီး ဒူးေကြးကာ က်န္တစ္ဖက္ကို ဒီအတိုင္းထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေျခေထာက္ကိုျပန္ေျပာင္းလိုက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္လုပ္ပါ။ အဲဒီေနာက္ Burpee ခုန္လိုက္ပါ။ အရင္ဆံုး ခုန္လုိက္ၿပီး ထိုင္ခ်ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေထာက္လိုက္ကာ ဒုိက္ထိုးသလို အေနအထားျပန္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ Plank

အခုပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး Plank ေထာက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို တေဒါင္နဲ႔ေထက္လိုက္၊ လက္ဖဝါးနဲ႔ေထာက္လိုက္ လုပ္ေပးပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး ၈ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

၇။ အိပ္ထမတင္

အိပ္ထမတင္ကိုမွ ဒူးေလးတစ္ဖက္ေထာင္လိုက္၊ လက္ေလးတစ္ဖက္ကို ေျမာက္လိုက္၊ တစ္ဖက္ေအာက္ဖက္ထားလိုက္ပါ။ ဒူးေနာက္ထပ္တစ္ဖက္ကို ေထာင္လိုက္ ျပန္လွဲေနလိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ၈ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

၈။ Squat Thrust

အခုပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို စုလိုက္ ဒူးေလးေကြးလိုက္ၿပီး ျပန္ခုတ္ကာ ဒူးေလးျပန္ေျဖာင့္ေပးလိုက္ပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး ၈ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

၉။ ဆူမို Squat လုပ္မယ္

အခုပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး ထိုင္ထေလ့က်င့္ခန္းပါ။ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေဘးဖက္ကားၿပီး တစ္ဝက္ေလာက္ ထိုင္ခ်လိုက္ပါ။ ၈ ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

Source: www.brightside.me

By: MyStyle Myanmar