မည္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမဆိုျပဳလုပ္ျခင္းက က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖို႕ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုေလ့က်င့္ခန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြထဲကမွ ေရကိုအေျချပဳၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြက ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရထဲသို႕ေရာက္သြားသည့္အခါမွာ သင့္ခႏၶာကိုယ္က ပံုမွန္အခ်ိန္ေတြထက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေပါ့ပါးေနတာကို ခံစားမိႏိုင္ၿပီး ေရအတြင္းေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းက ေန႕စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် Gym လုပ္ထံုးမ်ားနဲ႕ တမူကြဲျပားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရအတြင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ကေလးလူႀကီးက်ားမ မေရြး ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္သလုိ အရိုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္မ်ား ႏွင့္ ၀ၿဖိဳးေသာသူမ်ားျဖင့္ပါ အထူးသင့္ေတာ္မႈရွိပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ မည္သည့္အားကစားပစၥည္းအကူအညီမွ လိုအပ္မည္မဟုတ္သလို ေရကူးကန္တစ္ခုရွိရံုျဖင့္ လြယ္လင့္တကူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ေရထဲတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္က်န္းမာေရးကို မည္ကဲ့သို႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သလဲသိရေအာင္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစျခင္း

ေရတြင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေဆာ့ကစားသည့္အခ်ိန္မွာ ေရအရွိန္ႏွင့္လုိက္၍ မိမိတုိ႕၏ႏွလံုး၊ ႀကြက္သားမ်ားကိုပါ တပါတည္းေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာေရာက္သျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ႕က်ရန္အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၂။ အဆစ္မ်ားကိုသန္မာေစျခင္း

ေရ၏ေဖာ့ႏိုင္ေသာသတၱိက လူ႕ခႏၶာကိုယ္ရွိ အဆစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားမ်ားမေပးေသာေႀကာင့္ နာက်င္မႈ၊ ေရာင္ရမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ကိုယ္ခႏၶာကိုေပ်ာ႕ေျပာင္းမႈႈရွိေစျခင္း

ေျမေပၚ၌ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကမာၻေျမဆြဲအားသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျပဳတ္က်မွာေႀကာက္သည့္စိတ္တို႕ေႀကာင့္ စိတ္တိုင္းက်ေရြ႕လ်ားခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေရထဲေရာက္သည့္အခါမွာေတာ့ အဆစ္မ်ားေပ်ာ႕ေပ်ာင္းလာကာ ေရြ႕လ်ားမႈပံုစံမ်ားမွာလည္း တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုေလွ်ာ႕ခ်ေပးျခင္း

ေရထဲတြင္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္မ်ား၌ ေရဖိအားက ခႏၶာကိုယ္တစ္ေလွ်ာက္ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစကာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ႕နည္းသြားေစမွာပါ။

၅။ ႀကြက္သားမ်ားသန္မာလာေစျခင္း

ေရအားႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သည့္အခါမွာ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရွိ ႀကြက္သားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာကာ ပိုမိုၿပီးေတာ့လည္း သန္မာထြားႀကိဳင္းလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ႕က်ေစျခင္း

ေရ၏လႈပ္ရွားမႈပံုစံကိုႀကည့္ျခင္းက စိတ္ႀကည္လင္မႈရရွိေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲဲတြင္ တစ္ခုအပါအင္ျဖစ္သလုိ ေရထဲတြင္ရွိေနျခင္းကလည္း ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကို ခ်မ္းေျမ႕လန္းဆန္းမႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ အပိုအားကစားပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳစရာမလိုျခင္း

ေငြကုန္ေႀကးက်ခံကာ အျခားအားကစားပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳစရာမလုိေတာ့ဘဲ ေရကိုအသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူသက္သာစြာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေလးအပင္အသံုးျပဳစရာမလိုေတာ့သည့္အတြက္ အရိုးအဆစ္နာက်င္တတ္သူမ်ား၊ ဒဏ္ရာအနာတရာရွိသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။