လူတိုင္းကေတာ့ ဆံပင္ညွပ္တာမ်ိဳးကို မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရမွာပဲေလ။ တန္ဖိုးထားရတဲ့ဆံပင္ေလးေတြကို ပ်က္စီးတာေတြ၊ မေကာင္းတာေတြ၊ မလိုက္ဖက္တာမ်ိဳးေတြမရွိရေလေအာင္ ဆံပင္ပံုစံကိုမလုပ္သင့္တဲ့အရာေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ပံုစံကို V ပံုစံမ်ိဳးထားတာကို ရပ္တန္႔လိုက္သင့္ပါၿပီ။ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ေတြကို သြားတဲ့အခါမွာ V ပံုစံဆံပင္မ်ိဳးကိုထားတာက ဆံသားေတြကို ပ်က္စီးေစဖို႔အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားၿပီး ဆံသားႏွစ္ခြေတြကိုျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ရွည္လြန္းတဲ့ဆံပင္ပံုစံမ်ိဳးကို ထားတာမ်ိဳးကိုလည္း ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ တန္ဖိုးထားရတဲ့ဆံပင္ေလးေတြကို ျမတ္ႏိုးလို႔ဆံပင္ေတြကိုရွည္ေအာင္ထားေပမယ့္ အရမ္းရွည္လြန္းတဲ့ဆံပင္ေတြေၾကာင့္ သင့္ကိုပိုၿပီးအသက္ၾကီးတယ္လို႔ထင္ရေစပါတယ္။

တကယ္လို႔သင့္မ်က္ႏွာက ႀကီးၿပီးက်ယ္တဲ့မ်က္ႏွာပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ ေရွ႕ဆံပင္အတိညွပ္တာမ်ိဳးေတြကို ဆင္ျခင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေရွ႕ဆံပင္အတိေတြက မ်က္ႏွာရွည္သြယ္တဲ့သူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပိုလိုက္ဖက္ၿပီး မ်က္ႏွာၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ဆိုရင္ မ်က္ႏွာအခ်ိဳးအစားကို မလွပသလိုမ်ိဳးခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ဘာသာညွပ္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဆံပင္ညွပ္တဲ့ အတတ္ပညာကိုတတ္ထားတာမဟုတ္ပဲ အိမ္မွာကိုယ္တုိင္ညွပ္တာမ်ိဳးက ဆံပင္ကိုပံုမက်ပန္းမက်ျဖစ္ေစၿပီး သင္နဲ႔မလုိက္ဖက္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ေနရပါလိမ္႔မယ္ေနာ္။

ဆံပင္ညွပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြဆီမွာ ညွပ္တာကပိုၿပီးေတာ့သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဘယ္ဆိုင္ကဆံပင္ညွပ္တာ ပံုက်လည္းဆိုတာမ်ိဳးကိုလည္း အၿမဲတမ္းစံုစမ္းေနဖို႔လိုအပ္ၿပီး တကယ္ညွပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဆံပင္ညွပ္ေပးမယ့္သူနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာက အေကာင္းဆံုးပါ။

Photo Source: Shutterstock