မဂၤလာပါေနာ္။ ဆံပင္အေရာင္ဆိုးရတာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ မီးခိုးေရာင္နဲ႔ အညိဳေရာင္ဖက္သန္းတဲ့ ဆံပင္အေရာင္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္အတို၊ အလယ္အလတ္၊ အရွည္ေလးေတြ အားလံုးကို စုစည္းၿပီးေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါေနာ္။

မီးခိုးေရာင္ဆံပင္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဆံပင္အေရာင္ဆိုးရတာ ႏွစ္သက္သူေတြသေဘာက်မယ့္ မီးခိုးေရာင္နဲ႔ အညိဳေရာင္ ဆံပင္ပံုစံမ်ား

ေခါင္းတစ္ခုလံုးကို မီးခုိးေရာင္ဆိုးတာမ်ိဳးထက္ အမည္းေရာင္နဲ႔ စပ္ၿပီး Highlight ေဖာက္သလိုမ်ိဳး ဆိုးတာဟာ ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိေစပါတယ္။

အညိဳေရာင္စပ္တဲ့ ဆံပင္ပံုစံမ်ား

  

အညိဳေရာင္ကိုလည္း တေခါင္းလံုးအညိဳရာင္ဆိုးလိုက္ရင္ အမည္းထြက္လာတဲ့အခါ ပိုၿပီးျကည့္ရ ဆုိးေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တေခါင္းလံုးအညိဳေရာင္ဆိုးတာထက္ အေပၚပိုင္းက အနက္ေရာင္နဲ႔ ေအာက္ပိုင္းက အညိဳေရာင္ဆိုးတာမ်ိဳးလည္း လုိက္ဖက္ပါတယ္။

တစ္ေခါင္းလံုးကို အညိဳေရာင္ဆိုးတာႀကိဳက္ရင္လည္း အညိဳေရာင္ဆုိးလိုက္လို႔ရပါတယ္ေနာ္။ ဆံပင္က အေကာက္ေလးေတြ ေခတ္စားေနလို႔ အေကာက္ေလးေတြပဲ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။