အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ တစ္သက္မွာတစ္ခါ က်င္းပၾကတဲ့ မဂၤလာပြဲမွာ သတို႔သမီးဝတ္စံု၊ သတို႔သားတို႔ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံုေတြဟာ သိပ္ကိုအေရးပါလွပါတယ္။

စိန္ေတြစီ၊ ေရႊေတြစီထားတဲ့ ဝတ္စံုမဟုတ္ေပမယ့္ မဂၤလာဝတ္စံုတစ္ခုကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။

လူေပါင္းသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကည့္ရႈခံေနရတဲ့ ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြရဲ ႕မဂၤလာပြဲက မဂၤလာဝတ္စံုေတြကေရာ ဘယ္ေလာ္ကအထိခမ္းနားေနမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မင္းသမီး အဲလ္လိဇဘက္ထ္ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု (လက္ရွိ ဘုရင္မ ဒုတိယ အဲလ္လိဇဘက္ထ္)

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ မင္းသမီး ဂေရ႕စ္ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မင္းသမီး ရာနီယာရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ စပိန္ဘုရင္မ လီတီဇီယာ (Letizia) ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဘရူႏိုင္း မင္းသမီး ဆာရာရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္မင္းသား ခ်ားလ္ရဲ႕ ဇနီး ၿမိဳ႕စားကေတာ္ ကာမီလာ ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဆြီဒီႏိုင္ငံရဲ႕ မင္းသမီးေလး ဗစ္တိုးရီးယားရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကိန္းဘရစ္ ၿမိဳ႕စားကေတာ္ ကက္သရင္းရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘူတန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘုရင္မ ဂ်က္ဆန္ ပီမာ (Jetsun Pema) ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မိုနာကို ၿမိဳ႕စားကေတာ္ Charlene ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မင္းသမီး Claire ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕စားကေတာ္ မီဂန္ရဲ႕ မဂၤလာဝတ္စံု

Source: Brightside.me