အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ဖက္ရွင္ဆိုရင္ အရမ္းရႈပ္ရႈပ္ႀကီး ဝတ္စရာမလိုပါဘူး။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔ မွ ပိုၿပီး ၾကည့္လို႔မိုက္တာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အမ်ိဳးသားေတြ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းဝတ္ထားရင္ပဲ သေဘာက်ၾကပါတယ္ေနာ္။

ရိုးရိုးေလးေပမယ့္ ၾကည့္ရတာ ရိုးမသြားေစဖို႔ ဘယ္လိုဝတ္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးပါမယ္။

ရွပ္အက်ၤ ီ ကို မတူညီေအာင္ဝတ္ပါ


အမ်ိဳးသားေတြက ရွပ္အက်ၤ ီ လက္ရွည္ဝတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုဝတ္တဲ့အခါ မတူညီေအာင္ ဝတ္ေပးပါ။ အထဲက ရွပ္အက်ၤ ီ လက္တိုတစ္ထည္နဲ႔ အေပၚက ရွပ္အက်ၤ ီ အရွည္တစ္ထည္ ထပ္ၿပီး ဝတ္ႏိုင္သလို ရွပ္အက်ၤ ီ အရွည္ကိုပဲ ရိုးရိုးေလး ဝတ္လို႔ရပါတယ္။

မတူညီတဲ့ ရွပ္အက်ၤ ီေတြ ဝယ္ပါရွပ္အက်ၤ ီ ဆိုေပမယ့္ ဒီဇိုင္းမတူတာေတြ စုဝယ္ထားပါ။ ဒီဇိုင္းတူတာေတြပဲ အၿမဲတမ္း ဝတ္ေနရင္ အျမင္ရိုးပါတယ္။

ဂ်င္းေဘာင္းဘီကိုလည္း အေရာင္မတူတာေတြ ဝယ္ပါဂ်င္းေဘာင္းဘီကလည္း အမ်ိဳးသားေတြ အၿမဲတမ္း ဝတ္ေလ့ရွိတဲ့ ေဘာင္းဘီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို အၿမဲတမ္း အေရာင္တူဝတ္ေနမယ့္အစား အေရာင္မတူတာေလးေတြ ေရြးဝတ္ပါ။

Jacket အက်ၤ ီနဲ႔ ကုတ္ေတြဝတ္ပါသင့္ကို ပိုၿပီး စမတ္က်ေစဖို႔ Jacket အက်ၤ ီေတြ ကုတ္ေတြဝတ္ပါ။ ေခါင္းစြပ္အေႏြးထည္ေတြလည္း ဝတ္လို႔ရပါတယ္။

ဖိနပ္ကို ေသခ်ာေရြးဝတ္ပါ
အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ရႈးဖိနပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသင့္ပါတယ္။ ေနရာေဒသအလိုက္ ရႈးဖိနပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးဝတ္ဆင္ပါ။အရမ္းေလးၿပီး ေဒါင့္အျမင့္ပါတဲ့ ရႈးဖိနပ္အစား ရႈးဖိနပ္ ပါးပါးကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။