ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္တဲ့ Golden City မွ Grade-A အဆင့္ရွိ Golden City Business Center (GCBC) ၌ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္သြားမည့္ KI College Singapore ကို ႀကိဳဆိုေပးခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ Indigo Education Group ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိတ္ဖက္ပါတနာ ႏွစ္ဦးတို႕ ပူးေပါင္းကာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါသင္ၾကားေရးစင္တာအသစ္သည္ GCBC ၏ ေျမညီထပ္၊ ရံုးခန္းေနရာ၌ မၾကာမီ  ေျပာင္းေရႊအေျခခ်ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သင္ၾကားေရးမ်ားစတင္ရန္ အသင့္ျပင္ေနပါၿပီ။

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳရွိျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ Royal Academy of Dance (United Kingdom) ႏွင့္ the Commonwealth Society of Teachers of Dancing (Australia) တို႕မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိထားသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ academic ႏွင့္ dance program မ်ားကို အသက္သံုးနွစ္ႏွင့္အထက္ ကေလးငယ္မ်ားအား သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ KI College Singapore ၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားနဲ႕ သင္ၾကားေရးစနစ္သည္ စကၤာပူပညာေရးစနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားအား အေျခခံျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံသား သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားမွ ေရးဆြဲထားကာ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စာေမးပြဲစိစစ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားပို႕ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစဥ္ကိုက္ညီေစရန္ ၄င္းတို႕၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္စာေမးပြဲမ်ားကို KI College Singapore မွ အနီးကပ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

“ကေလးေတြက ေနာင္တစ္ေခတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္ သင္ၾကား  ေပးသြားမယ့္ academic program ေတြကေန တစ္ဆင့္  ကမာၻ႕အဆင့္မီပညာေရးကို  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမယ့္ KI College လို ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုက ရံုးခန္းေနရာအတြက္ အခုလိုမ်ိဳး Golden City ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႕အတူ Golden City Business Center က ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊  ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားနဲ႕   ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ စာသင္ၾကားေရးခရီးလမ္းမွာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး အာရံုစူးစိုက္မႈအား  ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္ကို အားေပးလံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္မယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု Golden City ၏ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Lai Xuejun မွ ရွင္းျပေပးခဲ့ပါတယ္။

KI College Singapore ၏ Principal ျဖစ္သူ Mr. Samuel Lim မွလည္း “Golden City ဟာ သူ႕ရဲ႕ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ facilities ေတြေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းေမႊးတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ လာေရာက္စာသင္ၾကားဖို႕ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ မိဘမ်ားအတြက္ သြားလာေရးလြယ္ကူျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈလည္းရွိ၊ သက္ေတာင့္သက္သာလည္းရွိေစတဲ့ ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႕အမွ်  ေနာင္လာမယ့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြကို  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျပီး ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးဖို႕အရည္အေသြးျမင့္ ကမာၻ႕အဆင့္မီပညာေရးဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းကကေန လိုအပ္လာပါတယ္။ KI College Singapore က သင္ၾကားေရးနဲ႕ သင္ယူေရးပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈ တို႕အတြက္ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူျပီး ၄င္းတို႕အေနနဲ႕ ၂၁ ရာစုရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႕အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစဖို႕၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအားေကာင္းေစဖို႕ ကူညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုကာ ရွင္းလင္းေျပာေပးခဲ့ပါတယ္။

KI College ကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး မိမိတို႕စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္လိုေသာ Primary မွ Secondary level တန္းရွိ  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္ပါမည္။ KI College သင္တန္းေက်ာင္း၏ သင္တန္းအစီအစဥ္အေသးစိတ္ႏွင့္ Golden City ၏ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကို KI College Singapore ၏ Website  http://www.ki-college.com/ ႏွင့္ Golden City Myanmar ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://bit.ly/2t9XHQb   ၌ ေလ့လာစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ Grade-A အဆင့္ရွိ GCBC ရံုးခန္းတာဝါသည္ CITIC (China International Trust Investment Corporation), MFOCN (Myanmar Fiber Option Communication Network) တို႕ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ထိပ္တန္းရံုးခန္းမိတ္ဖက္ပါတနာအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိတ္ျငိမ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္မွာ တည္ရွိျပီး ေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အသင္းကလပ္မ်ား ပါဝင္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အင္တာနက္လိုင္း ေကာင္းမြန္မႈ၊ သန္႕ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လံုျခံဳေရးစနစ္ပါရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ သင္ၾကားေရးကမ်ား၌ ပိုမိုအဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ကာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္မ်ားသို႕ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။