အခုေဖာ္ျပမယ့္ ဖက္ရွင္အမွတ္တံဆိပ္ေတြကေတာ့ ေတြကေတာ့ စင္ျမင့္ထက္နဲ႔ ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ အၿမဲတမ္း Rock ျဖစ္ေနေစဖို႔ G-Dragon ေရြးခ်ယ္တတ္ေလ့ရွိတဲ့ ဖက္ရွင္ Brand ေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁။ 99%IS

99%IS ကေတာ့ G-Dragon ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း BAJOWOO ရဲ႕ ဖက္ရွင္ Brand တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ G-Dragon က BAJOWOO ဖန္တီးထားတဲ့ ဝတ္စံုေတြကို ဝတ္ရတာသေဘာက်ပါတယ္။ Rock, Punk, Hiphop စတဲ့ ဖက္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တီထြင္တာျဖစ္လို႔ G-Dragon ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ ဖက္ရွင္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုပါပဲ။

၂။ Thom Browne

Tom Browne ရဲ႕ ဖန္တီမႈကလည္း အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ စမတ္က်တယ္ Fit ျဖစ္တယ္။ Fancy လည္းက်တဲ့ဖက္ရွင္မ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ G-Dragon က ဖန္ေတြနဲ႔ ေတြတဲ့အခါ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၃။ Chrome Hearts

Chrome Hearts ကေတာ့ လက္ဝတ္ရတနာ Brand တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဝတ္အစားေတြလည္း ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ G-Dragon က Chrome Hearts ရဲ႕ Collection ေတြကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၄။ Prada

Prada ကေတာ့ အီတလီ Brand တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Brand ကိုလည္း G-Dragon ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။

၅။ Chanel

Chanel ေတာ့ ျပင္သစ္ Brand တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက စၿပီးတီထြင္ခဲ့တဲ့ Brand ပါ။ G-Dragon ကလည္းေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၆။ JUUN.J

JUUN.J ကေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာအေျခစိုက္တဲ့ ကိုးရီးယား အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး G-Dragon ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၇။ PEACEMINUSONE

PEACEMINUSONE ကေတာ့ G-Dragon ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ထားတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အမွတ္တံဆိပ္အဝတ္အစားေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီးကတည္းက D-Dragon က ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါတယ္။