အာရွဖက္ရွင္ေလာကမွာ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူေတြၾကား ၂၀၁၇ မွာေခတ္စားခဲ့သလို ၊ ၂၀၁၈ မွာလည္း ပိုၿပီးေခတ္စားလာမယ့္ ဖက္ရွင္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပံုလည္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ မွာေခတ္စားခဲ့တဲ့ ပံုစံေလးျဖစ္ပါတယ္။ Emoji ဆန္ဆန္ လက္ဝတ္လက္စားေတြလည္း ပိုၿပီးေခတ္စားလာဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သင့္ကို ပိုၿပီးထက္ျမက္တယ္လို႔ ခံစားရေစမယ့္ ဖက္ရွင္ပံုစံေလးျဖစ္ပါတယ္။

သိပ္မေဝးလွတဲ့ ေနရာေတြကို သြားတဲ့အခါ အဆင္ေျပမယ့္ ဒီဇိုင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဝတ္ၿပီး သြားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္အဆင္ေျပမယ့္ပံုေလးျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကိုပိုၿပီး စမတ္က်ေစသလို Classic ဆန္ေစမယ့္ ဖက္ရွင္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလိုဝတ္စံုေလးေတြက ၂၀၁၇ မွာ ေခတ္စားထားၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ မွာလည္း ပိုၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာမယ္လို႔ ဖက္ရွင္ကုမၸဏီတစ္ခုက ဆိုပါတယ္။

ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အျပင္သြားတဲ့အခါ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒိတ္တဲ့အခါမွာ လူငယ္ဆန္ဆန္ ေပါ့ပါးလန္းဆန္းေနေစမယ့္ ဖက္ရွင္မ်ိဳးကိုလည္း မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္။