မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးမွာ ဘယ္ေနရာကို ျပင္ဆင္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးပါလဲ။

ကၽြမ္းက်င္တဲ့ မိတ္ကပ္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ မ်က္လံုးရဲ့အလွဟာ အဓိကပါပဲတဲ့။ ကၽြန္မတို႔ အာရွကအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မ်က္ရစ္မရွိၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ Eyeliner ကို မ်က္ရစ္မရွိတာမသိသာေစဖို႔ ဒီလိုဆိုးလိုက္ရေအာင္ေနာ္။

ကိုပံုမွန္ဆြဲေနက် မ်က္လံုးနဲ႔အတိမဟုတ္ဘဲ ေဘးကိုစြန္းထြက္ၿပီးစြဲေပးသင့္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁

Eyeliner ကို မ်က္ရစ္အကေန ဆြဲလိုက္ပါ။

အဆင့္ ၂

ၿပီးရင္ မ်က္လံုးနဲ႔တေျပးညီမဟုတ္ဘဲ အေပၚကို ခပ္ေဆြေဆြေလး ထပ္ဆြဲေပးပါ။

အဆင့္ ၃

ဆံုးသြားတဲ့ေထာင့္နားကေန မ်က္လံုးေထာင့္နားထိ ျပန္ဆြဲလိုက္ပါ။

အဆင့္ ၄

လြတ္ေနတဲ့ေနရာမွာ Eyeliner ထပ္ျဖည့္လိုက္ပါ။

ကဲ လုပ္ရတာလြယ္တယ္ေနာ္။