ရံုးမွ တစ္ေနကုန္ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့သူေတြ။ မနက္ ၈ နာရီေလာက္ဆို ရံုးသြား ညေန ၆ နာရီ ၇ နာရီေလာက္မွျပန္ေ၇ာက္လို႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိတဲ့သူေတြ။ ရံုးမွာထိုင္ေနရင္း ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခ်ိဳ႕ကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ပံုစံ ၁

ရံုးမွာ ထိုင္အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေညာင္းလာၿပီဆိုရင္ ေျခေထာက္ကို ေျမျပင္နဲ႔ထိ ကိုယ္မတ္မတ္ဆန္႔ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ပစ္ကာ ခါးကို ဆန္႔ေပးပါ။

ပံုစံ ၂

ကိုယ္ထိုင္ေနတဲ့ ထိုင္ခံုကို လက္ေနာက္ပစ္ကိုင္ၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို အေရွ႕ကိုဆန္႔ကာ ခႏၱာကိုယ္အလည္ပိုင္းကို ႏွိမ့္ခ်ီ ျမင့္ခ်ီလုပ္ေပးရမွာပါ။

ထိုင္ခံုက ဘီးဘာတဲ့ခံုျဖစ္ရင္ေတာ့ စားပြဲကို သံုးၿပီး လု္လို႔ရပါတယ္။

ပံုစံ ၃

ကြန္ပ်ဴတာေန႔တိုင္း အရိုက္မ်ားလို႔ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းအၿမဲတမ္းႏွိမ့္ေနလို႔ လက္ေကာက္၀တ္ ေညာင္းညာလာတတ္ပါတယ္။ လက္ေကာက္၀တ္ကို ဘယ္ျပန္ ညျပန္ ေခါက္ခ်ိဳးေပးပါ။

ပံုစံ ၃

တင္ပါးစံုရိုးေတြ ေညာင္းလာၿပီ ေနာက္ေက်ာနလာၿပီဆိုရင္ ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ကို ညဖက္ဒူးေပၚမတင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဖက္က ဒူးနဲ႔ ညာဖက္ကဒူးကို မ်ဥ္းၿပိဳင္ပံုစံျဖစ္ေအာက္ ဆြဲထားေပးပါ။ ၿပီးရင္ အသက္နည္းနည္း ရႈပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုးကို တစ္ဖက္ဆီ လုပ္ေပးပါ။

ပံုစံ ၄

ပုခံုးေတြ လည္ပင္းေတြ ေညာင္းလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းကိုက္လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရ္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေနာက္ပစ္ၿပီး ရင္ဘတ္ကို ဖြင့္ကာ အခုလို ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးလုပ္ေပးပါ။

အဲလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ခံုေပၚကေန ခဏေလာက္ထၿပီး ၾကမ္းျပင္မွာ ထိုင္ခ်ကာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ပစ္လိုက္ပါ။ အဲဒီလက္ႏွစ္ဖက္ကို ကို္ယ္ထိုင္ခဲ့တဲ့ ခံုေပၚမွာ တင္ထားလို႔လည္းရပါတယ္။ ၿပီး၇င္ အသက္ရႈေပးပါ။

ပံုစံ ၅

ဒီလိုပံုစံထိုင္ၿပီး ညာဖက္ဒူးေပၚ ဘယ္ဖက္လက္တင္၊ ညာဖက္လက္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်ကာ ခႏၱာကိုယ္ကိုလည္း ညာဖက္ကိုလွည့္ၿပီးလုပ္ေပးရမွာပါ။ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီကို လုပ္ေပးပါ

ပံုစံ ၆

အၿမဲတမ္းခံုမွာပဲ တစ္ေနကုန္ထိုင္တာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္အေကာင္းဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကမွာပါ။ အဲဒီအခါ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ပိုက္ အေရွ႕ထုတ္ၿပီး ခါးကို ဘက္လွည့္ ညာလွည့္လုပ္ေပးရမွာပါ။