ဟယ္လို။ အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ေဘာင္းဘီအတိုေလးေတြဝတ္တဲ့အခါ ေပါင္အတြင္းဖက္မွာ လွဳပ္လီလွဳပ္လဲ့ အဆီပိုေလးေတြရွိေနတာ သိပ္မမိုက္ဘူးေနာ္။

ဒီလို ေပါင္အတြင္းဖက္က အဆီပိုေလးေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

၁။ Burpee

အရင္ဆံုး ၾကမ္းျပင္မွာ ေမွာက္လ်က္ေနပါ။ ၿပီးရင္ အခုပံုမွာျပထားသလို ၾကမ္းျပင္မွာ ဒိုက္ထိုးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေနပါ။ ၿပီးရင္ ခုန္ထလိုက္ၿပီး ဒူးေကြးတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ခုန္လိုက္ပါ။ အဲဒီလို အစအဆံုးလုပ္ေပးတာကို ၁ ႀကိမ္လုိ႔မွတ္ပါ။ ၁၀ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၂။ Curtsy Lunge

အရင္ဆံုးမတ္မတ္ေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုစုထားပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို အခုပံုမွာျပထားသလို တစ္ဖက္က အေရွ႕ကိုပို႔ တစ္ဖက္က အေနာက္ကိုပို႔ၿပီး တစ္ဝက္ထုိင္ခ်ပါ။ လိမ္ေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေလးလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ၿပီးရင္ေနာက္တစ္ဖက္လုပ္ပါ။ ဘယ္ညာၿပီးမွ ၁ ခါလို႔မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၂ ႀကိမ္ ၃ ေၾကာ့လုပ္ပါ။

၃။ Glute Kickback

အရင္ဆံုး ေလးဖက္ေထာက္ေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ဆန္႔ထုတ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ျပန္စုပါ။ ျပန္ကန္ပါ။ တစ္ဖက္ကို ၁၀ႀကိမ္ကေန ၁၅ ႀကိမ္အထိလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၄။ Jumping Jacks

အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို စုထားပါ။ ၿပီးရင္ ခုန္လိုက္ၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုကားမယ္။ အဲဒီလို ကားလိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ လက္ကိုလည္း ဆန္႔ထုတ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ျပန္စုမယ္။ လက္ကိုျပန္ခ်မယ္။ ၅ ႀကိမ္လုပ္ေပးပါ။

၅။ Sumo Goblet Squat

ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ျခားၿပီးရပ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေဘးကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ကားၿပီး ဒူးတစ္ဝက္ထိုင္ခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ျပန္ထပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ကေန ၁၅ ႀကိမ္အထိလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Photo: www.brightside.me

By : MyStyle Myanmar