မဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ဗိုက္သား၊ တင္သားနဲ႔ ေပါင္းသားကအဆီေတြကို က်ေစမယ့္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုမွ်ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုက္သား၊ တင္သားနဲ႔ ေပါင္သားကအဆီေတြက်ၿပီး က်စ္လ်စ္လွပေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ

ဗိုက္ခ်ပ္ေစမယ့္ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ အရင္ဆံုးဒူးႏွစ္ဖက္ေထာင္ထားၿပီး ပက္လက္လွဲေနပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကိုၾကြေပးပါ။ ထေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ အရင္ဆံုး အသက္ရွဴထားၿပီး ထလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ျပန္ရွဴထုတ္ပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးရပါမယ္။လုပ္ႏိုင္သြားၿပီဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းအႀကိမ္အေရတြက္တိုးၿပီးလုပ္သြားေပးပါ။

၂။ ေစာေစာကလုိပဲ ပက္လက္လွဲေနေပးပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္မွာခ်ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တင္ေအာက္မွာထားထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပသလိုထားႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ျမင့္ႏိုင္သေလာက္ခပ္ျမင့္ျမင့္ေလးမတင္ေပးပါ။ ျပန္ခ်တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကမ္းျပင္မထိရပါဘူးေနာ္။ ေျခေထာက္မ မတင္ခင္မွာ အရင္ဆံုးအသက္ရွဴထားၿပီး မတင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ျပန္ရွဴထုတ္ေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။

၃။ ေက်ာလွဲေနေပးပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းေနာက္မွာ ကပ္ေပးထားပါ။ ဒူးတစ္ဖက္ေျမာက္ၿပီးဆန္႔က်င္ဘက္တေဒါင္နဲ႔ ထိေပးပါ။ ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းပါ။ ခပ္ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ေပးပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့ပါေနာ္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုးကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔မထိရပါဘူးေနာ္။

ေပါင္သားနဲ႔ တင္သားလွဖို႔

၁။ အရင္ဆံုးမတ္တပ္ရပ္ေနပါမယ္။ ၿပီးရင္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ဆီကိုေနာက္ဆုတ္၊ ဒူးေထာက္ၿပီး ခုန္ေပးရပါမယ္။ စလုပ္တဲ့သူေတြက ေျခေထာက္တစ္ဖက္ခ်င္းကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္ၿပီးလုပ္လည္းရပါတယ္။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့ပါ။

၂။ အရင္ဆံုးေလးဖက္ေထာက္လိုပ္ပါ။ ၿပီးရင္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေဘးဖက္ ကန္ႏိုင္သေလာက္ျမင့္ျမင့္ကန္ေပးၿပီး ျပန္ခ်ပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ အရင္ဆံုး ခါးမတ္မတ္ထားၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို စုထားပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုကားထားပါ။ ဘယ္ေျခေထာက္က ညာဖက္ေျခေထာက္ေနာက္ကိုထိုး ၿပီးရင္ အရင္အတိုင္းျပန္ထား။ ညာေျခေထာက္က ဘယ္ဖက္ေျခေထာက္ေနာက္ကို ထိုးၿပီးလုပ္ေပးပါ။ ေျခေထာက္ကို အေနာက္ဖက္ခ်တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကမ္းျပင္နဲ႔ မထိေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။