မဂၤလာပါေနာ္။ မ်က္ႏွာတစ္ခုမွာ မ်က္ခံုးေမႊးရဲ႕ အလွဟာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ခံုးေမႊးလွလွဆိုးရင္ သင့္ကို ပိုၿပီး လွပတင့္တယ္ေစပါတယ္။ မ်က္ခံုးေမႊးလွလွရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုဆိုးရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

မစတင္မီ

မ်က္ခံုးေမႊးကို ပိုၿပီး သန္ေစဖို႔အတြက္ ညအိပ္ယာမဝင္ခင္ မ်က္ခံုးေမႊးေပၚကို ၾကက္ဆူဆီ၊ အုန္းဆီ၊ သံလြင္ဆီ တစ္ခုခုကို လိမ္းေပးၿပီးမွ အိပ္ယာဝင္ေပးပါ။

သင့္မ်က္မွာပံုစံနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ မ်က္ခံုးေမႊးပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ

သင့္ရဲ႕ မ်က္ခံုးေမႊးပံုကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာပံုနဲ႔ လိုက္ဖက္တာကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုပါတယ္။

မ်က္ခံုးေမႊးပံုေဖာ္တဲ့အခါ

မ်က္ခံုးေမႊးအစ ကို သင့္ႏွာေခါင္းနဲ႔ တစ္တန္းတည္းကို တိုင္းပါ။ အဆံုးကိုလည္း ႏွာေခါင္းရိုးနဲ႔ ဆံုရာ ေဘးေစာင္းေလး တိုင္းေပးရပါမယ္။

မ်က္ခံုးေမႊးကို ေအာက္ကေန စဆြဲပါ

မ်က္ခံုးေမႊးကို ေအာက္ဖက္ကေန စၿပီး ဆြဲေပးပါ။ ၿပီးေတာ့မွ အလယ္မွာ လိုက္ျဖည့္ေပးလိုက္ပါ။