သင့္မိသားစုအတြက္ က်န္းမာေရးဟာ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။ က်န္းမာၿပီး ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုဘဝေလး ရရွိဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ မိသားစုထဲမွာ ဘက္တီးရီးယားေတြ၊ အညစ္အေၾကးေတြ၊ ပိုးမႊားေတြ ကင္းစင္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္မိသားစုကို အညစ္အေၾကးနဲ႔ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြကို မွ်ေဝေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္္ကိုေသခ်ာသန္႔စင္ပါ

ဘက္တီးရီးယားေတြ၊ အညစ္အေၾကးေတြ၊ ပိုးမႊားေတြ ကူးစက္ ျပန္႔ပြားျခင္းမရွိေအာင္ ဟင္းမခ်က္ခင္၊ အစာမစားခင္၊ အစာစားၿပီး၊ တစ္ခုခု ကိုင္တြယ္ၿပီးမွာ လက္ကိုသန္႔စင္ပါ။

ပတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ

သင့္ရဲ႕ ေနအိမ္၊ ၿခံဝန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အၿမဲသန္႕ရွင္းေအာင္ထားပါ။ သင္နဲ႔ သင္ခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကို သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးလိုက္ပါ။

အညစ္အေၾကးေတြပိုးမႊားေတြ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆပ္ျပာကိုသံုးပါ

သင့္ရဲ႕ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သင္အၿမဲအသံုးျပဳေနတဲ့ ဆပ္ျပာဟာ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ပိုးမႊားေတြကို သန္႕စင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆပ္ျပာျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ သင့္မိသားစုအတြင္း ဘက္တီးရီးယားကင္းေဝးၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ

လက္ကိုေဆးၿပီးရင္လည္း ေျခာက္ေအာင္သုတ္သင့္သလို၊ ေရခ်ိဳးၿပီးရင္လည္း ေသခ်ာေလး ေျခာက္ေအာင္သုတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေဘစင္နဲ႔ အိမ္ကိုလည္း ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ။

Family Care ဆပ္ျပာ

သင္႔ကေလးငယ္ကို ပိုးမႊားအႏၱရာယ္မ်ားကေနကင္းေဝးၿပီး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ႀကီးျပင္းဖို႕ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ၉၉.၉ % ဖယ္ရွားေပးနိုင္ၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရးကို ၂၄နာရီလံုးလံုး ကာကြယ္ေပးနိုင္တဲ႔ Family Care ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ Advance Antibacterial နည္းပညာနဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ Family Care ဟာ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါပဲ။