မိႆရာသီဖြား (မတ္လ ၂၁ရက္မွ – ဧၿပီ ၁၉ ရက္အထိ)

သင့္ရဲ႕ေမြးရာပါ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ျပဳမူေျပာဆိုပံုေတြက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ အထက္လူႀကီးေတြနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကို ျဖစ္ေစၿပီး ဒီေန႕မွာလည္း ထိုအရာေတြက ကိုယ့္ကိုေကာင္းေကာင္းႀကီး ကူညီေပးေနမွာပါ။ ႀသဇာႀကီးတဲ့ အထက္လူႀကီးေတြက နည္းနည္းရွိန္စရာေကာင္းေပမယ့္လည္း ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုႀကည္မႈအေပၚ ဆုပ္ကိုင္ထားပါ။ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈေတြက သင့္ကို အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ခ်ီးျမွင့္မႈေတြ သယ္ေဆာင္လာမွာျဖစ္လုိ႕ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕တိုးမယ့္သတင္းေကာင္းေတြကို ႀကားမိႏိုင္ပါတယ္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ – ေမ ၂၀ အထိ)

ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ ပေရာဂ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ေတြက ေခါင္းထဲမွာအျပည့္ရွိေနမွာပါ။ ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ အပို၀င္ေငြရွာႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို စဥ္းစားေနတာပါ။ လကၡဏာေတြအကုန္လံုး ညႊန္ျပေနတာကေတာ့ ဒီေန႕မွာ စတင္တဲ့ သို႕မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အလားအလာရွိလုိ႕ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း အျခားသူေတြကို မျပေသးခင္မွာ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေပၚကို ေသခ်ာအာရံုထားဖုိ႕က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ ရက္မွ – ဇြန္ ၂၀ အထိ)

ေရရွည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ အထူးသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမနဲ႕ပတ္သက္ေနတဲ့ကိစၥေတြ အခုအဆင္ေျပသြားမွာပါ။ အိမ္၀ယ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ေရာင္းရန္စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ လကၡဏာေတြညႊန္ျပေနတာကေတာ့ သင့္ရဲ႕သည္းခံႏိုင္မႈဟာ အသီးအပြင့္ေတြျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖုိ႕ အလားအလာရွိလုိ႕ အနည္းဆံုးေတာ့ သင့္ရဲ႕ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္မႈကို သယ္ေဆာင္လာမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ထဲကို ေငြရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံဖို႕ စိတ္ကူးေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီေန႕မွာစလုပ္လိုက္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ ရက္မွ – ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္အထိ)

ဒီေန႕မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ စိတ္ကူးဥာဏ္ေတြေျပာဆိုေနရာကေန လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပြဲေတြကို ေရာက္သြားေစႏိုင္ၿပီး အလွမ္းက်ယ္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့လူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုလာေစႏုိင္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းေတြ သို႕မဟုတ္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕မွာ သင့္ရဲ႕စိတ္က စီးပြားေရးကိုအလြန္အားသန္ေနလို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း မခံစားမိရင္ေတာင္မွ အနီးအနားကလူေတြအေပၚကို ယဥ္ေက်းစြာနဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈျပပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွ – ႀသဂုတ္ ၂၂ ရက္အထိ)

စာရြက္စာတမ္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္မွာ ေငြေႀကး၀င္ကိန္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္အတြက္ ပိုက္ဆံ၀င္ကိန္းဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လူႀကီးမွေနၿပီး သင့္ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခံရတာမွတဆင့္ ရာထူးတိုးျခင္း သို႕မဟုတ္ လစာတိုးျခင္းတို႕ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိစၥေပၚမူတည္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးႀကန္႕ႀကာတာျဖစ္ႏိုင္လို႕ ခ်က္ျခင္းႀကီးျဖစ္မယ္လုိ႕ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားပါနဲ႕။

ကန္ရာသီဖြား (ႀသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွ – စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ)

ကန္ရာသီဖြားေတြအတြက္ လကၡဏာေတြညႊန္ျပေနတာကေတာ့ ဒီေန႕မွာ ကိုယ့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ဘာလုပ္လုပ္ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ပံုမွန္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေငြသံုးမိမွာကိုေတာ့ သတိထားပါ။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ – ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္အထိ)

သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအာရံုေတြကို ဖမ္းစားႏုိင္တဲ့ အသစ္သစ္ေသာရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈေတြကို ေလ့လာေနရလို႕ တေန႕လံုးအိမ္မွာပဲရွိေနႏိုင္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားၿပီး သင္ယူေနမွာပါ။ အရိပ္နိမိတ္ေတြအားလံုးကေတာ့ အျခားဘာမွ်ကို မလုပ္ခ်င္ဘူးဟု ညႊန္ျပေနေပမယ့္လည္း တေန႕လံုးမွာ နည္းနည္းစီအနားယူၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ေပးဖို႕ေတာ့ သတိတရရွိပါ။

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္မွ – ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ)

သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုဖို႕ ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး စိတ္မွလည္းေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ၀င္လာႏုိင္ေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕အာရံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဇြဲရွိမႈတို႕က ပံုမွန္ထက္ အလြန္ျမင့္မားေနလို႕ ဒီေန႕စတင္လိုက္သမွ်ကို ၿပီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေႀကာင့္ ကိုယ့္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကို စတင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ဖုိ႕ အေကာင္းဆံုးေန႕တစ္ေန႕ပါပဲ။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္မွ – ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ)

အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ထားတာေတြ အထေျမာက္လာေတာ့မွာပါ။ လကၡဏာေတြ ညႊန္ျပေနတာကေတာ့ လစာတိုးတာ၊ ရာထူးတိုးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားတိုးတက္မႈေတြက သင့္ဆီလာေနပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ အာရံုစူးစိုက္မႈေတြက သင့္ကိုဦးေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုကို ျဖစ္ေပၚေစအံုးမွာပါ။

မကရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ – ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ)

စိတ္ပါ၀င္စားမႈအသစ္က သင့္ရဲ႕စိတ္အာရံုကို ဖမ္းစားထားမွာျဖစ္လို႕ အိမ္မွာ သို႕မဟုတ္ စာႀကည့္တိုက္မွာ ထိုအေႀကာင္းအရာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သင္ယူေလ့လာဖို႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္မွာပါ။ အာရံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဇြဲလံု႕လရွိမႈတို႕က အထူးျမင့္မားေနလို႕ ဒီေန႕မွာစတင္လိုက္သမွ် အရာအားလံုး ေအာင္ျမင္ဖို႕အလားအလာရွိပါတယ္။ အဆိုးဘက္ကေတာ့ အတင္းႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေႀကာင့္ မ်က္လံုးေတြက်ိန္းစပ္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႕ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါတယ္။

ကုံရာသီဖြား (ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ – ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အထိ)

ဒီေန႕မွာ ရုတ္တရက္ေပၚလာတဲ့ အမွတ္တရေတြက သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းေတြ သို႕မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျပန္လုပ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးေတြကို ႏိႈးဆြႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာမွတ္ဥာဏ္ေတြကေတာ့ အတိတ္ေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္တူးဆြေပးမွာျဖစ္ေပမယ့္လည္း ထုိအတိတ္ေတြေပၚမွာ တ၀ဲလည္လည္ မျဖစ္ေနပါနဲ႕။ ေပၚလာတဲ့အေတြးေတြကို ေပၚလာတဲ့အခါမွာ ေတြးလိုက္ၿပီးေနာက္ လႊတ္လိုက္ပါ။ မဆုပ္ကိုင္ထားပါနဲ႕။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္မွ – မတ္ ၂၀ ရက္အထိ)

စီးပြားေရးနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပြဲလမ္းေတြက ဒီေန႕မွာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူထားမွာပါ။ ထိုပြဲေတြကို တက္ေရာက္မွာလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႕မွာေတာ့ မိန္ရာသီဖြား ေတြဟာ အထူးကို ေဖာ္ေရႊပ်ဴငွာေနမွာျဖစ္လုိ႕ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ေစၿပီး သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ အသစ္ေတြေတာင္ ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ့္အတြက္ကို အခ်ိန္ေပးဖို႕ေတာ့ အၿမဲသတိရေနပါ။