လက္သည္းနီ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုးရတာ သေဘာက်တယ္ဟုတ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးထဲကို ဝင္ၾကည့္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ လက္သည္းနီဆိုးရတာ သေဘာက်တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

လက္သည္းနီ လွလွေလးေတြ ေျပာင္းဆိုးတာကေရာ စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတယ္ဟုတ္။

စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လက္သည္းနီဒီဇိုင္းေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အခါ ဆိုးလို႕ရတဲ့ ကာတြန္းပံု လက္သည္းနီ ဒီဇိုင္းေလးေတြကို မွ်ေဝေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

လက္သည္းနီဆိုးရတာႀကိဳက္တဲ့ ညီမေလးေတြ၊ မမေတြကေတာ့ သေဘာက်မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

Photo: www.pinterest.com

By: MyStyle Myanmar