ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအတြက္ လုပ္သားအင္အားကို Training ေပးတဲ့ေနရာမွ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီေတြကေန ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံၿပီး အေထာက္အကူေပး လာၾကပါတယ္။ Myanmar Carlsberg အေနနဲ႔လည္း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္သင္အစီအစဥ္အတြက္ Internship Assessment ကို စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဆန္ခါတင္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၂၀ နဲ႔ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီ Internship အစီအစဥ္ ေလးမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး Activity ေတြလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ ေတြရရွိခဲ့လဲဆိုတာကို ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္