မဂၤလာပါေနာ္။ အဝတ္အစားဝတ္တ့ဲအခါ ဖက္ရွင္က်ဖို႔တင္မက မိမိကိုယ္ကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကည့္ေကာင္းေနၿပီး ဖက္ရွင္က်ေစဖို႕ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္နဲ႔ အရမ္းၾကပ္တဲ့ အတြင္းခံထက္ မိမိနဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာရွိတာေရြးပါ

၂။ အားလံုးအေရာင္ေတာက္ေတာက္အစား အေရာင္မွိန္တာနဲ ႔အေရာင္လင္းတာတစ္ခု ထည့္ဝတ္ပါ

၃။ A Line Dress ေလးေတြဝတ္ပါ

အဝတ္အစားကို သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဝတ္ဆင္နည္းမ်ား

၄။ အေရာင္လင္းတဲ့ (သို႔) အေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့ ခ်ည္သားအက်ႌေတြ ေ႐ွာင္ပါ။

၆။ ကိုယ္နဲ႔ အရမ္းပြေနတာထက္ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားေပၚလြင္ေစတဲ့ အက်ႌမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ပါ

၆။ အရမ္းၾကပ္တာထက္ အခုလိုေလးဝတ္ေပးပါ

၇။ မွန္ကန္တဲ့အိတ္ေရြးခ်ယ္ပါ

၈။ Matte အေရာင္ အဝတ္အစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ေန႔စဥ္ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ဝတ္ဖို႔မလိုပါဘူး။

၉။ ကုတ္အက်ႌေလးနဲ႔ တြဲဝတ္မယ္