အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ျမင္တဲ့သူတိုင္း ႏွစ္သက္သေဘာက်မယ့္ က်စ္ဆံၿမီး ဆံပင္စတိုင္လ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီးကေတာ့ လူတိုင္းက်စ္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

အျပင္သြားတဲ့အခါ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ဆံပင္စတိုင္လ္ထဲမွာလည္း က်စ္ဆံၿမီး ပါဝင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႕ရဲ႕ ေန႔ရက္တိုင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဆံပင္စတိုင္လ္ေတြထဲက က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ၿပီးလုပ္လို႔ရတဲ့ ဆံပင္စတိုင္လ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္လိုပံုေလးေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ အတူတူၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

Photo: www.pinterest.com

BY: MyStyle Myanmar