မဂၤလာပါေနာ္။ Skinny Jeans ေဘာင္းဘီကို အားလံုး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဝတ္ေလ့ဝတ္ထလည္းရွိမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေခတ္ေတြဘယ္ေလာက္ေျပာင္းေျပာင္း သင္ဝတ္မယ့္ ဖက္ရွင္ေတြထဲမွာ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာမွာ ပါဝင္လာတတ္တဲ့ Jeans ေဘာင္းဘီ ၾကပ္ၾကပ္ေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္မယ္ ့ဖိနပ္ေတြကို ဒီတခါ ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမယ္ေနာ္။

ႀကိဳးသိုင္းပါတဲ့ ဖိနပ္


ရႈးဖိနပ္ပါးပါး

Sneaker ဖိနပ္မ်ား

အေရွ႕ခၽြန္ခၽြန္ ေလဒီရႈးဖိနပ္မ်ား


ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား