ယခုလက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားညီမွ်ေသာ အဆိုေတာ္မ်ား၊ မင္းသားမ်ားမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးမ်ားအႀကား  အထူးပင္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ထို႕အတြက္ မည္သူေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕မဲေပးမႈကို လက္ခံရရွိၿပီး ထိပ္တန္း (၁၀) ေယာက္စာရင္း၀င္ကာ မည္သူကနံပါတ္တစ္ေနရာကို ခ်ိတ္ခဲ့သလဲဆိုတာသိရေအာင္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္။

1.Wanna One’s Kang Daniel

2. TVXQ’s Yunho

3. Wanna One’s Ong Sung Woo

4. Kim Nam Gil

5. Kang Dong Won

6. NU’EST’s Baekho

7. Gong Yoo

8. Park Bo Gum

9. Lee Jong Suk

10. Joo Won