၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ခါးနားကအဆီခ်ခ်င္ရင္ အပ်င္းႀကီးေနလုိ႔မရဘူးဆိုတာ လူတိုင္းလက္ခံလာၾကပါၿပီ။ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အာဟာရဓာတ္သင့္တင့္မွ်တေအာင္စားသံုးၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ခါးေလးမွာအဆီပိုေတြရွိတဲ့ျပႆနာဟာ ကမၻာေပၚကလူဦးေရ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မပူပါန႔ဲ။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုမွ်ေ၀ေပးသြားပါမယ္။

Russian Twists

၁။ အရင္ဆံုး အခုပံုမွာျပထားသလို ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို နည္းနည္းမထားၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကိုစုကာအေရွ႕ဖက္ထားထားပါ။ ၿပီးရင္ ေဘးတစ္ဖက္ဆီကို ေရႊ႕ေပးပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။

၂။ အရင္ဆံုးမတ္မတ္ရပ္ၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို နည္းနည္းကားေပးပါ။ လက္တစ္ဖက္ကို ေဘးခ်ၿပီးတစ္ဖက္ကို ေခါင္းေပၚကာ၀ိုက္ ခ်ထားတဲ့ဖက္ကို ေစာင္းေပးရပါမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ တင္ကိုမတ္မတ္ပဲထားရပါမယ္။ ခါးန႔ဲခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကိုပဲ ေစာင္းေပးရမွာပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေနာက္ဖက္တန္းတန္းဆန္႔ထားပါ။ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း တန္းတန္းဆန္႔ထားပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုအေပၚေျမာက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကိုလည္းတၿပိဳင္တည္း ၾကြေပးပါ။ ကိုယ္ကိုၾကြႏိုင္သေလာက္ ၾကြေပးရပါမယ္။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။

၄။ အခုပံုမွာျပထားသလို ရင္ဆံုးလက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုေထာက္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို တန္းတန္းဆန္႔ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေကြးလိုက္ပါ။ ဘယ္နဲ႔ညာ တစ္ဖက္ကို ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးရပါမယ္။

၅။ အရင္ဆံုး ပက္လက္လွဲေနပါ။ ၿပီးရင္လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းေနာက္ကပ္ထားပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို နည္းနည္းေျမာက္ၿပီး ကားလိုက္ ၾကက္ေျခခတ္ပံုလုပ္လိုက္လုပ္ပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးရပါမယ္။

၆။ အရင္ဆံုး ဒူးႏွစ္ဖက္ေထာင္ၿပီး ေက်ာလဲေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္မွာခ်ထားပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကြေပးပါ။ အသက္ရွဴၿပီး ၾကြေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ အသက္ေအာင့္ထားပါ။ ၁၅ စကၠန္႔ေလာက္ေအာင့္ထားရပါမယ္။ ၁၅ ႀကိမ္ကို ၃ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အကုန္လံုးလုပ္ေပးရမွာပါေနာ္။ ၃ ရက္ လုပ္ တစ္ရက္နားႏိုင္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာလုပ္ေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္လုပ္ေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။