ဆံပင္အတိုထားရတာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လားရွင့္။ ဆံပင္အတိုထားေနက်သူဆိုရင္ ဆံပင္ရွည္လာရင္ကို မေနတတ္ေတာ့ဘူးေနာ္။

သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာက အႏုပညာရွင္ေတြမွာလည္း ဆံပင္တိုတိုနဲ႔ သူ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ စာဖတ္သူတို႔ သေဘာက်မယ့္ ဆံပင္အတိုစတိုင္လ္နဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Adele

Selena Gomez

Taylor Swift

Rihanna

Emma Watson

Emma Stone

Miley Cyrus

Kendall Jenner

Katy Perry

Bella Hadid