ဆားသည္ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းရွိ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ မရွိမျဖစ္အမ်ိဳးအမယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႕ အခ်ိန္ျပည့္ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ ဆားက ဆံေကသာနဲ႕ အသားအေရ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္ျခင္းတို႕မွာ အကူအညီျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုေရာ သင္သိပါသလား။

အလွအပဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဆားကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းက အလြန္ေကာင္းတဲ့အႀကံဥာဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအထဲမွာမွ ေခါင္းေလွ်ာ္တဲအခါ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အတြင္း ဆားကိုထည့္သြင္းျခင္းက ဆံေကသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္ဆိုတာကို သိရွိၿပီး လုိက္လံၿပဳလုပ္ႏုိင္ေစဖုိ႕ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

၁။ ဆံပင္ရွည္လ်ားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

ပင္လယ္ဆားသည္ ဆံပင္ရွည္လ်ားမႈကို သဘာ၀အတိုင္း အကူအညီေပးႏုိင္ေသာေႀကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းျပႆနာေႀကာင့္ ေခါင္းစားေနရသူမ်ား ပင္လယ္ဆားကိုအသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ယခင္ျပဳလုပ္ေနက်အတိုင္း ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းခန္႕ပင္လယ္ဆားကိုယူ၍ ဦးေရျပားအေပၚ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွန္မွန္လုပ္ေပးပါက တစ္လအတြင္း ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ေဗာက္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း

ေဗာက္မ်ားသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈမမွန္ျခင္းမွတဆင့္ ဦးေရျပားအေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေရျပားဆဲလ္ေသအဖတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဆံပင္ကို အေႀကာင္းအမ်ားအျပားခြဲၿပီး ဦးေရျပားအေပၚသို႕ ဆားအနည္းငယ္ကိုျဖဴးေပးပါ။ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ခန္႕ လက္အစိုျဖင့္ ဦးေရျပားအေပၚႏွိပ္နယ္ၿပီးလွ်င္ ပံုမွန္အတိုင္းေရေဆးခ်ပါ။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေရၿပားကို ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး ေဗာက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈမွ တားဆီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဆံပင္ႏွင့္ဦးေရျပား အဆီျပန္မႈကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

အဆီခဲမ်ားအလြန္အကၽြံထြက္ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ဦးေရၿပားႏွင့္ ဆံေကသာအဆီျပန္မႈအား ဆားကိုအသံုးၿပဳၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အတြင္းသို႕ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းရွိ ဆားကိုထည့္ေမႊကာ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။ စလုပ္ခါစမွပဲ ဆံပင္အတြင္းသိသာထင္ရွားသည့္ေျပာင္းလဲမႈကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ကာ ဆံပင္သည္လည္း ပိုမိုက်န္းမာလာၿပီး အဆီျပန္မႈလည္း နည္းပါးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။