ၿဗိတိန္ထီးနန္းေမြဆက္ခံမယ့္ William နဲ႔  Harry တို႔မွာ Catherine နဲ႔ Meghan လို႔ေခၚတဲ့ ၾကင္ယာေတာ္ အသီးသီး႐ွိၾကပါတယ္။ Catherine နဲ႔ Meghan တို႔ကဆိုုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ ခ်စ္ဖြယ္အတိျဖစ္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ တေလာကလံုုးကို ဆြဲေဆာင္ထားပါတယ္။ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကလည္း မလြယ္ကူပါဘူး။ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။

ထိုင္တဲ့အေနအထားကအစ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တာအဆံုး အကုုန္လံုးကို စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းျပဳမူၾကရပါတယ္။ ေတာ္ဝင္မင္းသမီးေတြ ေတာ္ဝင္မိန္းကေလးေတြက ဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာရသလဲဆိုတာ အတူတူဖတ္ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

ေျခေထာက္ခ်ိတ္ထိုင္တဲ့အခါ

အေပၚေျခေထာက္က ေလေပၚမွာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ျဖစ္မေနရပါဘူး။ ေဘးတေစာင္းေလးကိုမွ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ခ်ိတ္ထားရတာပါ။

ေျခေထာက္ခ်ိတ္မထိုင္ဘဲ

ပံုမွန္ထိုင္တဲ့အခါ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းစုုထားၿပီး ေဘးတေစာင္းထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ပူးၿပီး ယွက္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္ရပါမယ္။ ခါးမွီျခင္း၊ ေက်ာမွီထားျခင္း လံုးဝမလုုပ္ရဘဲ ခါးကိုု မတ္မတ္ထားၿပီး ထိုင္ရပါတယ္။

လက္ကိုင္အိတ္ကိုု လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ကိုင္ထားရမယ္

ပြဲအခမ္းအနား႐ွိလို႔ ဧည့္သည္ေတြကိုု ဖိတ္ၾကားထားတဲ့အခါ ဧည့္သည္ေတြကို မေစာင့္ခိုင္းေစဘဲ တည္ခင္းဧည့္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမယ္

ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ အခ်ိန္ကိုေရာ မိမိရဲ႕ အခ်ိန္ကိုပါ ေလးစားေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ ပြဲအခမ္းအနားတက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့ဖိတ္စာမွာ ပြဲစမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ ပြဲၿပီးမယ့္ အခ်ိန္ကိုုပါ တစ္ပါတည္း ထည့္ေရးၿပီး ဖိတ္ၾကားေလ့႐ွိပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတြကိုု ႏႈတ္ဆက္ပံု

ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြက သူတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီတဲ့ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြကိုဆိုု ညာဘက္ပါးကို နမ္းၿပီးမွ ဘယ္ဘက္ပါးကို နမ္းကာ ႏႈတ္ဆက္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုုခုုမွာ မသိတဲ့သူစိမ္းေတြကိုု ႏႈတ္ဆက္ရင္ေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေလ့႐ွိပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြကိုု ခ်စ္ၾကည္ေရးလည္ပတ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ အဲ့ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အညီ ႏႈတ္ဆက္ေလ့႐ွိပါတယ္။

သန္႔စင္ခန္းအသံုးျပဳခ်င္တဲ့အခါမွာလည္း တျခားသူေတြကို တဆိတ္ေလာက္ခြင့္ျပဳပါဦးလို႔ ေျပာျပရင္ပဲ လံုေလာက္ပါၿပီ။ သန္႔စင္ခန္းသြားမလိုု႔ လို႔ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။

ေကာ္ဖီေသာက္တဲ့အခါမွာလည္း ခြက္ကို အခုလိုု ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးအေနနဲ႔ အေရးႀကီးဆံုုး အခ်က္ကေတာ့ မိမိပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကို မိမိရဲ႕ ၾကင္နာသနားတတ္တဲ့ စိတ္ထား ေဖာ္ျပတတ္ျခင္းပါပဲ။

Source: Brightside.me