အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္က မ်က္ႏွာက်ပံုစံေတြ မတူညီၾကပါဘူးေနာ္။ အဝိုင္းပံုစံ၊ အခၽြန္ပံုစံ၊ ေလးေထာင့္ပံုစံနဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုအထဲကမွ ေလးေထာင့္မ်က္ႏွာက်ရွိတဲ့သူေတြဟာ တကယ္ကိုမွ ကံေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။

ပါးႏွစ္ဖက္မို႕မို႕ေလးကိုမွ ေမးေစ့ခၽြန္ခၽြန္ေလးရွိတဲ့သူေတြဟာ ဓာတ္ပံုရိုက္တဲ့အခါ တကယ္ၾကည့္ေကာင္းလြန္းၾကပါတယ္။ ဒီလိုသဘာဝအတိုင္း လွပတဲ့ မ်က္ႏွာက်ကိုမွ သူနဲ႕လိုက္ဖက္မယ့္ ဆံပင္ပံုေလးသာ ေရြးၿပီးညွပ္မိရင္ေတာ့ ဘာလိုဦးမလဲေနာ္။

Source: lovehairstyles.com