ေဆာင္းရာသီဆိုတာႏွင့္ပင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စကပ္၀တ္ဆင္ျခင္းကို လက္လႊတ္လိုက္စရာမလိုပါဘူး။ သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ဆြယ္တာမ်ား၊ ေခတ္ဆန္ေသာကုတ္အက်ႌမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႕ အေအးဒဏ္ကို ေႀကာက္စရာမလိုဘဲ ေဆာင္းရာသီအတြင္း စကပ္ကို၀တ္ဆင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဓိကအေနျဖင့္ ဘာေတြနဲ႕တြဲဖက္ရမလဲဆိုတာကို သိထားဖို႕ပဲလိုအပ္ပါတယ္။

လွပသည့္ ေဆးရိုက္ဒီဇိုင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဆြယ္တာအထူ ႏွင့္ စကပ္အရွည္ကို တြဲဖက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

စကပ္အတိုကို ၀တ္ဆင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေျခအိတ္ကိုျမင့္ျမင့္ထားေပးၿပီး အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္ကုတ္အက်ႌႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ အလြန္အသြင္ဆန္းသစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအးစိမ့္သည့္ေန႕မ်ိဳးမ်ားတြင္ စကပ္ေအာက္၌ ဘြတ္ဖိနပ္အရွည္မ်ားသည္ အသားကပ္ေဘာင္းဘီမ်ားအေနကဲ့သို႕ ေႏြးေထြးမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။

တေရာင္တည္း အေသြးစံုအေနျဖင့္လည္း ၀တ္ဆင္ေပးႏုိင္သလို အထပ္ထပ္မ်ားအေပၚ ခါးပတ္ပတ္ေပးျခင္းက သင့္ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပံုေဖာ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂါ၀န္ေအာက္မွာမွ စကပ္တစ္ထည္ကိုပါ ပူးတြဲ၀တ္ဆင္ျခင္းသည္ လူအမ်ား၏စိတ္၀င္စားခံရမႈကို ရရွိႏိုင္ကာ အပိုအထပ္လည္းျဖစ္သြားေသာေႀကာင့္ အေအးဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိသြားမွာပါ။

ထပ္တူက်သည့္ အေရာင္ရွိေသာ ေဘာင္းဘီအေပၚမွ စကပ္ကိုတြဲဖက္၀တ္ဆင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အပြင့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ စကပ္မ်ားက ေႏြရာသီသာမက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လွည့္ပတ္၀တ္ဆင္ရန္အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပဆံုး စကပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းရာသီတြင္ စကပ္ကိုစိတ္တိုင္းက်၀တ္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသားကပ္ေဘာင္းဘီမ်ားက ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဆြယ္တာအက်ႌအရွည္၊ စကပ္ႏွင့္ ဒူးအျမင့္ဘြတ္ဖိနပ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းက ေအးသည့္အခ်ိန္အသားေပၚျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာပါ။