ခံတြင္းက်န္းမာေရးဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔ကို သြားႏွစ္ႀကိမ္တိုက္ရုံ ပီေကဝါးရံုနဲ႔ သင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ လံုေလာက္ၿပီလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာလံုး သင္လုပ္တဲ့ အျပဳအမူ အေလ့အထေတြက သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ခံတြင္းနံ႔ ဆိုးတာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၉။ အစာစားၿပီးတိုင္း ပလုတ္က်င္းပါ

အစာစားၿပီးတဲ့အခါတိုင္း ပလုတ္က်င္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ သင့္ခံတြင္းက စားၾကြင္းစားက်န္ေတြကို ထိုက္သင့္သေလာက္ ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးႏိုင္ဖို႔ သင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္သင့္ပါတယ္။

၈ ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္တာဟာ သင့္ခံတြင္းနံ႔ ဆိုးတာကို သက္သာေစပါတယ္။

၇။ ေကာ္ဖီမ်ားမ်ားမေသာက္ပါနဲ႔

ေကာ္ဖီမ်ားမ်ားေသာက္တာ ခဏခဏေသာက္တာဟာ သင့္ခံတြင္းန႔ံ ကို ဆိုးေစရံုသာမက သင့္သြားကိုလည္း ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။ ခံတြင္းကိုေျခာက္ေသြ႕ေစလို႔ ခံတြင္းနံ႔ ဆိုးေစပါတယ္။

၆။ သင့္သြားကို သန္႔ရွင္းေရးုလုပ္ပါ

သင့္သြားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ဂရုစိုက္ပါ။ သင့္သြားကိုတိုက္တဲ့အခါမွာ အနည္းဆံုး ၂ မိနစ္အခ်ိန္ယူ တိုက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ညအိပ္ယာမဝင္ခင္ သြားတုိက္တဲ့အက်င့္လုပ္ထားပါ။

၅။ အစာစားၿပီးတိုင္း သြားၾကားထဲကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔

အစာစားၿပီးတိုင္း သင့္သြားၾကားေလးေတြထဲကို အပ္ခ်ည္ႀကိဳးနဲ႔ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္တာမ်ိဳး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခဏခဏ မလုပ္သင့္သလို သြားၾကားထိုးတံနဲ႔လည္း ခဏခဏ မထိုးသင့္ပါဘူး။

၄။ သြားတိုက္တံကို ၃ လ (၁) ခါေျပာင္းပါ

သင့္ရဲ႕ သြားနဲ႔ ခံတြင္းက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္တဲ့အေနနဲ႔ ၃ လကို တစ္ခါေလာက္ သြားတိုက္တံကို ေျပာင္းေပးပါ။

၃။ လွ်ာကိုလည္း ဂရုစိုက္ပါ

သင့္ရဲ႕ လွ်ာကိုလည္း တိုက္ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သင့္သြားကို တိုက္ေပးသလို လွ်ာကိုလည္း သန္႔ရွင္းေရးုလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

၂။ အရက္မပါတဲ့ ခံတြင္းသန္႕စင္ရည္သံုးပါ

အရက္မပါတဲ့ ခံတြင္းသန္႕စင္ရည္ကို ေရြးခ်ယ္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။

၁။ သၾကားကိုေရွာင္ပါ

သၾကားဟာသင့္ရဲ႕ သြားနဲ႔ ခံတြင္းက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစရံုသာမက သင့္ခံတြင္းနံ႔ကိုလည္း ဆိုးေစပါတယ္။