မဂၤလာပါသူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ။ မိမိရဲ႕ စိတ္ကူးထဲက ခ်စ္သူဟာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားပါသလဲ။

သူငယ္ခ်င္းတို႔ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ခ်စ္သူဟာ အခုေဖာ္ျပမယ့္ ေယာက်ၤား (၁၀) မ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႔လိုပါတယ္ေနာ္။

သူတို႔ေတြဟာ သင့္အခ်စ္နဲ ႔မထိုက္တန္ပါဘူး။

၁။ ဝန္ခံရမွာေၾကာက္ရြံ႕သူ

အမွားကို ဝန္ခံရမွာ၊ တစ္ခုခုဆိုရင္ ရင္ဆိုင္ရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူကို ခ်စ္သူအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္သင့္ပါဘူး။ သင္အခက္အခဲႀကံဳတိုင္းလည္း အၿမဲတမ္းေရွာင္ေျပးေနသူမ်ိဳးဟာ သင့္အခ်စ္နဲ႕ မထိုက္တန္ပါဘူး။

၂။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ

တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ၊ သင့္ကို ဂရုမစိုက္သူကိုလည္း ခ်စ္သူအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႕။ သူတို႔ဟာ သင့္ကိုလည္းဂရုမစိုက္သလို အခ်စ္ကိုလည္း ဂရုမစိုက္ပါဘူး။

၃။ ဂရုစိုက္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ မရွိေသာ သူ

တာဝန္ယူမႈမရွိသူ၊ သင့္ကို ဂရုစိုက္မႈ မရွိသူကိုလည္း မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႔။

၄။ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာတတ္သူ

ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာတတ္သူေတြဟာ သင့္ကို ေဖာက္ျပန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႕ကိုလည္း ခ်စ္သူအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႔။

၅။ လူရႈပ္လူေပြ

မိန္းကေလးေတြကို ႏိုင္တယ္လို႕ ယူဆထားသူ။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႕ အရမ္းခ်မ္းသာတယ္လို႕ ယူဆထားသူေတြ၊ လူရႈပ္လူေပြေတြကိုလည္း ခ်စ္သူအျဖစ္လက္မတြဲပါနဲ႔။

၆။ ကေလးဆန္တဲ့သူ

ကေလးဆန္တဲ့သူ နားလည္မႈမရွိသူေတြကိုလည္း ခ်စ္သူအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႔။ တာဝန္ေတြအကုန္လံုး သင့္ဆီကို ပံုက်လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အထင္ႀကီးတတ္ေသာသူ

မိမိသာအေတာ္ဆံုး၊ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးလို႔ ယူဆထားသူ။ ကိုယ္ရည္ေသြးသူ။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးသူေတြကိုလည္း ခ်စ္သူအျဖစ္မေရြးခ်ယ္ပါနဲ႔။

၈။ အိမ္ေထာင္ရွိသူ

အိမ္ေထာင္ရွိသူတစ္ေယာက္ကိုလည္းမေရြးခ်ယ္ပါနဲ႕။ သူ႕မိန္းမကို သစၥာေဖာက္ရင္ သင့္ကိုလည္း တခ်ိန္မွာ ဘာလို႔ သစၥာမေဖာက္ႏိုင္ရမွာလဲ။