ခါးေဘးမွာ စုေနတဲ့အဆီနဲ႔ ခါးေနာက္ကအဆီေတြဟာ ခ်ရခက္တဲ့အဆီေတြထဲမွာပါပါတယ္။ ၀ိတ္ခ်ခ်င္ရင္ေတာ့ အစားအစာကို အာဟာရဓာတ္ညီညႊတ္မွ်တေအာင္ စားဖို႔လိုအပ္သလို ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဗိုက္ေခါက္ထူထူႀကီးျဖစ္ေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူေတြအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းကို တင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္။

၁။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို စုၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေနပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ကိုင္းၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ ႔ထိႏိုင္သမွ် ထိေအာင္လုပ္ေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ေနႏိုင္သေလာက္ေနေပးပါ။၁၀ ႀကိမ္ (သို႔) ၁၅ ႀကိမ္ ၂ ေက်ာ႔ ၊ ၃ ေက်ာ႔လုပ္ေပးပါ။

၂။ ၄ ေပါင္ (သို႔) ၅ ေပါင္ရွိ အေလးတံုးအေသးကို ယူပါ။ လက္တစ္ဖက္ကေန စြဲၿပီး ခါးကိုကိုင္းလိုက္ပါ။ ေနာက္လက္တစ္ဖက္ကို ေခါက္ၿပီး ေခါင္းေနာက္မွာ ကပ္ထားပါ။ အခုပံုပါအတိုင္း ခါးကိုပဲကိုင္းေပးရမွာပါ။ တင္န႔ဲ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို မတ္မတ္ထားပါ။ ၁၅ ႀကိမ္ကေန အႀကိမ္ ၂၀ ၃ ေက်ာ႕လုပ္ေပးပါ။

၃။ ဒိုက္ထိုးေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကလည္း ဗိုက္ကအဆီေတြက်ဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ အႀကိမ္ ၂၀ကို ကေန အႀကိမ္ ၃၀ကို ၂ ေက်ာ႔ (သို႔) ၃ ေက်ာ႔။

၄။ အရင္ဆံုး ေမွာက္လ်က္ေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို အေပၚေျမာက္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေျခဖေနာင့္ကို ကိုင္ထားေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ေနႏိုင္သေလာက္ေနေပးပါ။

၅။ ေမွာက္လ်က္ေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ကို အေပၚေျမာက္ၿပီး ဗိုက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ထိန္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္း ေနႏိုင္သေလာက္ေနပါ။ ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္းျပန္ေနပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၅ ႀကိမ္ကေန အႀကိမ္ ၂၀ ကို ၃ ေက်ာ႔ ၄ ေက်ာ႔ လုပ္ေပးပါ။

၆။ ေဘာလံုးတစ္လံုးေပၚ ဗိုက္နဲ႔ ဖိထားလိုက္ပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ထိန္းထားၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ပစ္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ေအာက္ခ်လိုက္ အေပၚမလိုက္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂ ႀကိမ္ကေန ၁၅ ႀကိမ္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ၁ ေက်ာ႔ ၂ ေက်ာ႔ လုပ္ေပးရပါမယ္။

၇။ အရင္ဆံုး ေက်ာလွဲေနလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေကြး၊ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အေနာက္ပစ္ထိန္းထားၿပီး ခႏၶာကို္ယ္ အလည္ပိုင္းကို ၾကြေပးထားပါ။ အဲဒီအတိုင္း စကၠန္႔အနည္းငယ္ေနေပးပါ။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မနက္တိုင္း ပံုမွန္ ၂ ပတ္တိတိ လုပ္ေပးရမွာပါ။ ၿပီးရင္ ညစာကို ေလွ်ာ့စားေပးရပါမယ္။ ညစာမွာ အသီးအရြက္ျပဳပ္စားရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။