မိဘတိုင္းကိုယ့္ရဲ့ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ကေလးေတြကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိလာဖို႔ တည္ေဆာက္ေပးတာဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးမွာပါ။

၁။ ကေလးေတြကို ရွင္းျပပါ။

ငယ္ေသးတဲ့ကေလးေတြဆို လူႀကီးေတြေျပာတာမွန္သမွ်ကို မသိႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ သူတို႔ကို ရွင္းျပေပးပါ။

၂။ တျခားသူေတြနဲ႔ မႏိႈင္းယွဥ္ပါနဲ႔။

ကိုယ့္ရဲ့ကေလးကို တျခားကေလးေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ဥပမာေပးတာဟာ သူတို႔ေလးေတြအတြက္ ဆိုးက်ိဳးပိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ကေလးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြကို ဘယ္သူနဲ႔မွ မႏိႈင္းယွဥ္ပဲ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။

၃။ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ။

လူမွန္ရင္ ေဒါသထြက္တတ္ ၀မ္းနည္းတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ေဒါသမထြက္ဘဲ ေဒါသကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတာ သင္ေပးပါ။ ရွင္းျပေပးပါ။

၄။ သူတို႔ေတြ အမွားလုပ္ပါေစ။

အမွားသိရင္ အမွန္ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို အမွားလုပ္ဖို႔ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ အမွန္ျပင္ေပးပါ။ အမွန္ျပင္ႏိုင္ေအာင္လမ္းျပေပးပါ။ အမွားလုပ္မိတိုင္း အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား သူတို႔ေလးေတြကို အမွားလုပ္တာကိုခြင့္ျပဳၿပီး အမွန္သိေအာင္ လမ္းျပေပးပါ။ ေနာက္တစ္ခါႀကိဳးစားဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။

၅။ သူတို႔ရ့ဲထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။

သူတို႔ေတြ သင့္ကိုေျပာလာတဲ့စကားေတြကို နားေထာင္ပါ။ သူတို႔ရဲ့ ထင္ျမင္ယူခ်က္ေတြကို ေလးစားပါ။ သူတို႔ေလးေတြနဲ႔ စကားေျပာပါ။

၆။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ။

မိဘေတြကိုယ္တိုင္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနမွ ကေလးေတြလည္းေပ်ာ္ႏိုင္မွာပါ။ သင့္ကေလးက သင့္ကိုၾကည့္ၿပီး အတုယူေနတယ္ဆိုတာ သတိရပါ။ သင္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခါ သူတို႔ေလးေတြနဲ႔ အေပ်ာ္ေတြကို မွ်ေ၀ပါ။